• TR
  • EN
Menü

PROJELER

ADI ULUSLARARASI DESTEKLEYEN KURUM Proje Kodu YÜRÜTÜCÜ BTEML ARAŞTIRMACI 1 BTEML ARAŞTIRMACI 2 BTEML DANIŞMAN DİĞER ARAŞTIRMACILAR DANIŞMANLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BÜTÇESİ (PTİ HARİÇ) KURUM KATKI PAYI
Kalıcı atriyal fibrilasyonlu ve sinüs ritimli hastalarda apoptozis ilişkili genlerin karşılaştırmalı analizleri HAYIR TÜBİTAK 108S375 Doç. Dr. Ahmet Rüçhan Akar Doç. Dr. Hilal Özdağ Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay Prof. Dr. Ömer Akyürek, Prof. Dr. Nalan Akyürek Prof. Dr. Ümit Özyurda 01/05/2009 01/11/2012 330,641.00 TL
Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin belirlenmesi ile kanser başlangıç ve gelişmesinde etken gen veya gen gruplarının tanımlanması HAYIR TÜBİTAK 109S477 Prof. Dr. Arzu Ensari Doç. Dr. Hilal Özdağ Doç. Dr. Berna Savaş, Doç. Dr. H. Gökhan İlk, Prof. Dr. Ethem Geçim, Prof. Dr. Ayhan Kuzu, Dr. Işın Pak 01/04/2010 01/04/2013 317,000.00 TL
Kardiyomyojenik farklılaşma potansiyeli olan kök/öncül hücrelerin diferansiyasyon sürecinde gen ekspresyon profilinin transkriptom ve proteom ebadında araştırılması (ex vivo deneysel çalışma) HAYIR TÜBİTAK 109S454 Doç. Dr. Ahmet Rüçhan Akar Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp Doç. Dr. Hilal Özdağ Doç. Dr. Hakkı Gökhan İlk, Prof. Dr. Alp Can, Doç. Dr. Ferit Avcu, Prof. Dr. Ali Uğur Ural, Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç Prof. Dr. Mehmet Uğur, Prof. Dr. Ali Uğur Ural 01/05/2010 01/05/2013 333,400.00 TL
Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda yeni moleküler belirteçlerin tanımlanması EVET TÜBİTAK-COST 109S299 Prof. Dr. Işınsu Kuzu Doç. Dr. Hilal Özdağ Dr. Yeşim Doğan Alakoç Prof. Dr. Günhan Gürman, Doç. Dr. Gülşah Kaygusuz 01/06/2010 01/06/2013 340,000.00 TL
Türk populasyonunda aile temelli genom boyu asosiyasyon çalışması sonucunda sporadik kolorektal kanser ile ilişkilendirilmiş 75 TNP'nin geniş bir populasyon çalışması ile doğrulanması EVET TÜBİTAK-COST 112S634 Doç. Dr. Hilal Özdağ Dr. Yeşim Doğan Alakoç Prof. Dr. Ayhan Kuzu, Doç. Dr. Özlem İlk, Yrd. Doç. Dr. Ferid Rajebli 01/06/2013 01/06/2016 360,000.00 TL
Endoplazmik Retikulum (Er) ve tuzluluk stresi transkriptomlarının asma anacında mikrodizin (microarray) analizleri HAYIR TÜBİTAK TOVAG 110O105 Prof. Dr. Ali Ergül Yrd. Doç. Dr. Birsen Çakır 01/07/2010 01/07/2013 354,000.00 TL 35,400.00 TL
Kardiyomiyojenik farklılaşma potansiyeli olan kök/öncül hücrelerin diferansiyasyon sürecinde gen ekspresyon profilinin transkriptom ve proteom ebadında araştırılması HAYIR TÜBİTAK SBAG 109S454 Doç. Dr. Ahmet Rüçhan Akar Doç Dr. Duygu Özel Demiralp Prof. Dr. Alp Can, Doç. Dr. Gökhan İlk, Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç, Doç. Dr. Ferit Avcu, Doç. Dr. Hilal Özdağ, Prof. Dr. Ali Ural, Prof. Dr. Mehmet Uğur 01/05/2010 01/05/2013 355,915.00 TL
C. elegans oosit ve embriyolarında global mikroRNAom profillerinin analizi HAYIR TÜBİTAK TBAG 108T918 Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay 01/05/2009 01/11/2012 344,207.00 TL 34,400.00 TL
Türkiye’de yayılış gösteren Usnea cinsinin revizyonu HAYIR TÜBİTAK TBAG 210T022 Dr. Ayhan Şenkardeşler Doç. Dr. Demet Cansaran Duman 01/04/2011 01/04/2014 100,000.00 TL 6,600.00 TL
Beta-Katenin, Nükleer Faktör Kappa B ve Akirin proteinlerinin birliktelikleri ve kronik myeloid lösemide Imatinib direncindeki rolleri HAYIR TÜBİTAK TBAG 111T358 Prof. Dr. Fügen Aktan Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, Prof. Dr. Zeliha Büyükbingöl 15/10/2011 15/10/2013 239,158.00 TL
Ramalina farinaceae ve Hypogymnia physodes liken türlerinde UV radyasyonları ve bazı ağır metallerin genotoksik etkilerinin ve DNA metilasyon modelindeki olası değişimlerin moleküler markörler ile değerlendirilmesi HAYIR TÜBİTAK TBAG 112T004 Prof. Dr. Sümer Aras Doç.Dr. Demet Cansaran Duman Mehmet Kürşat Derici 01/06/2012 01/06/2013 13,000.00 TL
Meme kanserinin histolojik ve patolojik alt tiplerinin meta-analiz yöntemine dayalı miRNA imzalarıyla sınıflandırılması HAYIR TÜBİTAK TBAG 112T679 Yrd. Doç. Dr. Bala Gür Dedeoğlu 15/11/2012 15/11/2013 30,000.00 TL
Myelodisplastik Sendrom (MDS) ve Akut Myeloid Lösemi (AML) hastalarının kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin (MKH) karakterizasyonu ile gen/mikroRNA (miRNA) ifade profillerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırmalı analizi HAYIR TÜBİTAK SBAG 112S306 Prof. Dr. Osman İlhan Yrd. Doç. Dr. Bala Gür Dedeoğlu Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay Prof. Dr. Duygu Uçkan Çetinkaya, Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz 15/10/2012 15/10/2014 208,764.00 TL
Çukurova bölgesinde Batı Nil Virus (BNV) enfeksiyonunun etiyolojik ve serolojik olarak araştırılması ve vektör özelliklerinin belirlenmesi HAYIR TÜBİTAK SBAG 110S404 Prof. Dr. Aykut Özkul Doç Dr. Duygu Özel Demiralp Prof. Dr. Gürol Emekdaş, Prof. Dr. Bülent Alten, Prof. Dr. Eyüp Naci Tiftik, Doç. Dr. Koray Ergünay, Doç. Dr. M. Taner Karaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Seda Tezcan, Dr. Özge Erişöz 01/04/2011 31.09.2013 203,110.00 TL
Polikistik over sendromlu (PKOS) hastaların ve normal kontrollerin granülosa hücrelerinde mikroRNA (miRNA) ifade profillerinin araştırılması HAYIR TÜBİTAK SBAG 112S579 Yrd. Doç. Dr. Bala Gür Dedeoğlu Prof. Dr. Tarık Aksu 01/05/2013 01/11/2015 161,377.78 TL 16,100.00 TL
Bazı yeni antitümör etkili heterosiklik bileşiklerin sentezi ve moleküler modellemesi HAYIR A. Ü. BAP 12B3336002 Prof. Dr. İlkay Yıldız Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay Prof. Dr. Esin Akı, Prof. Dr. İsmail Yalçın 01/05/2012 01/05/2015 264,000.00 TL
Farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan ışınlamalar sonucunda oluşan radyasyon miktarının osseointegrasyona etkisinin değerlendirilmesi HAYIR A. Ü. BAP 11B3334002 Prof. Dr. Bengi Öztaş Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay 16/02/2011 16/02/2013 95,000.00 TL
Alfa 2 makroglobulinin farklı fizyolojik formlarının inflamasyon ve immün cevaptaki rolü HAYIR A. Ü. BAP 09B4143001 Prof. Dr. Haluk Ataoğlu Yrd. Doç. Dr. Doruk Engin Yrd. Doç. Dr. Erkan Yılmaz Uzm. Bio. Burcu Yener, Şafak Mert, Dr. S. Mitchell Halloran 01/08/2009 01/09/2012 435,996.50 TL
Saccharomyces cerevisiae'da "quorum sensing" ile mitokondriyal regülasyon mekanizmalarının araştırılması HAYIR A. Ü. BAP 12B4143001 Yrd. Doç. Dr. Doruk Engin 01/02/2012 07/02/2013 39,962.00 TL
Viral Zoonzlar Tanı ve İleri Aratırma Laboratuvarı Yapılandırması HAYIR DPT 2011K120220 Prof. Dr. Aykut Özkul Yrd. Doç. Dr. Doruk Engin Prof. Dr. Yılmaz Akça, Prof. Dr. Feray Alkan, Prof. Dr. Seval Bilge Dağalp, Doç. Dr. M. Taner Karaoğlu, Doç. Dr. T. Çiğdem Oğuzoğlu 01/01/2011 31.12.2012 4,899,000.00 TL
Talep SahibiKurumuFakültesiBölümüDestek Olunan / Tasarlanan Deneysel AşamaProje KonusuDestek Olan Kişi
Dr. Celil Göçer Ankara ÜniversitesiTıpSıçanlarda endolenfatik kese,de H1, H2, H3 Histamin reseptör varlığının araştırılması Doç. Dr. Hilal Özdağ
Dr. Başak Ceyda Orbey Ankara ÜniversitesiTıpYoğun BakımEş Zamanlı PCRSepsis hastalarında plazma DNA konsantrasyonunun prognostik olarak değerlendirilmesi Doç. Dr. Hilal Özdağ
Doç. Dr. Fikret Şahin Ankara ÜniversitesiTıpMikrobiyolojiMikrodizin Gen İfadesiDoç. Dr. Hilal Özdağ
Yrd. Doç. Dr. Esra Erdal Dokuz Eylül ÜniversitesiTıpTıbbi BiyolojiMikrodizin Gen İfadesiHepatosellular karsinoma hücrelerinde LiC1 aracılıklı proliferasyon durdurulmasında tüm genom değişiklerinin analizi Doç. Dr. Hilal Özdağ
Doç. Dr. Mustafa Tekin Ankara ÜniversitesiTıpPediatrik GenetikMikrodizin SNP AnaliziOtozomal resesif işitme kaybı olan ailelerde genom boyunca bağlantı analizi ile sorumlu gen bölgelerinin saptanması Doç. Dr. Hilal Özdağ
Prof. Dr. Mehmet ÖztürkBilkent ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve GenetikMikrodizin Gen İfadesiHepatoselüler kanserde senesens araştırmasıDoç. Dr. Hilal Özdağ
Prof. Dr. Okan Ertuğrul Ankara ÜniversitesiVeterinerGenetikFragment Analizi / DNA Dizi AnaliziAnadolu manda ve keçilerinin filogenetik analizi Doç. Dr. Hilal Özdağ
Dr. Özgür Ulaş ÖzcanAnkara ÜniversitesiTıpTeletif PCF'a giden hastalarda klopidogrel başlama zamanına göre aspirin rezistansını inceleme Doç. Dr. Hilal Özdağ
Prof. Dr. Hakan Gürdal / Doç. Dr. Rüçhan AkarAnkara ÜniversitesiTıpFarmakolojiMikrodizin Gen İfadesiKalp örneklerinde pilot mikroarray çalışması Doç. Dr. Hilal Özdağ
Prof. Dr. Alp Can Ankara ÜniversitesiTıpHistoloji-EmbriyolojiDNA Dizi Analizi Türkiye ihtiyofaunasındaki Mullidae ailesindeki türlerin filogenetik yakınlıklarının morfolojik ve genetik farklarla korelasyonu Doç. Dr. Hilal Özdağ
Doç. Dr. Şafak PülatsuAnkara ÜniversitesiZiraatZootekniPCR, DNA Dizi AnalizBıldırcın beslemede GDO'lu yemlerin etkisiDoç. Dr. Hilal Özdağ
Prof. Dr. Hasan Hüseyin AtarAnkara ÜniversitesiSu ÜrünleriDNA Dizi Analizi DNA barkodlamaDoç. Dr. Hilal Özdağ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BekcanAnkara ÜniversitesiSu ÜrünleriDNA Dizi Analizi Türkiye'de kültür ve doğal çipura (Sparus aurata, L.) populasyonları arasındaki filogenetik farklılıkların mitokondriyal gen bölgelerinin DNA dizi analizleri ile tanımlanmasıDoç. Dr. Hilal Özdağ
Işıl ÖzakçaAnkara ÜniversitesiEczacılıkFarmakolojiEş Zamanlı PCRKronik izoprenalin infüzyonunun sıçan kalbindeki beta adrenoseptör alttipleri üzerindeki fonksiyonel ve moleküler etkisiDoç. Dr. Hilal Özdağ
Doç.Dr. Özlem OsmanağaoğluAnkara ÜniversitesiFenBiyolojiAFLP AnaliziMikroorganizmalarda AFLP analiziProf. Dr. Ali Ergül
Dr. Oğuzhan ÇalışkanMustafa Kemal ÜniversitesiZiraatBahçe BitkileriFragment Analiziİncir örnelerinin SSR'a dayalı genetik analiziProf. Dr. Ali Ergül
Yasemin HızarcıAtatürk ÜniversitesiZiraatBahçe BitkileriFragment AnaliziÜzüm örnelerinin SSR'a dayalı genetik analiziProf. Dr. Ali Ergül
Ayça KarauzTekirdağ Bağcılık Araştırma EnstitüsüMAS AnaliziÜzüm MAS (Marker Assisted Selection) uygulamalarıProf. Dr. Ali Ergül
Dr. Nurper GüzAnkara ÜniversitesiZiraatBitki KorumaReal Time Gen İfadesi, Gen KlonlamaEphestia kuehniella'da transferin geninin moleküler karakterizasyonu ve savunmaProf. Dr. Ali Ergül
Doç. Dr. Zeynep Ceren KarahanAnkara ÜniversitesiTıpMikrobiyolojiDNA Dizi Analiziİnsan hastalıklarına yönelik belirli bölgelerde mutasyon taramasıProf. Dr. Ali Ergül
Yrd. Doç. Murat AkkurtAnkara ÜniversitesiZiraatBahçe BitkileriFragment AnaliziÇekirdeksiz üzüm geliştirme ve çekirdeksizlik ıslahında marköre dayalı seleksiyon yöntemi ile hızlandırılmış seleksiyonProf. Dr. Ali Ergül
Sertan ÇevikMersin ÜniversitsiFenBiyolojiFragment AnaliziKuraklık toleransları farklı olan yabani ve kültür Cicer (nohut) genotiplerinde askorbat ve glutatyon uygulamalarının antioksidan sistem üzerine etkilerinin araştırılması ve genomik varyasyonların karşılaştırılmasıProf. Dr. Ali Ergül
Dr. Zümrüt ToprakOndokuz Mayıs ÜniversitesiZiraatBahçe BitkileriFragment AnaliziKiraz anaç ve çeşitlerinin SSR'a dayalı genetik analiziProf. Dr. Ali Ergül
Prof. Dr. Filiz ErtunçAnkara ÜniversitesiZiraatBitki KorumaDNA Dizi AnaliziElma ve armutta bazı fungal etmenlerin moleküler tanısıProf. Dr. Ali Ergül
Doç. Dr. Sümer Aras Ankara ÜniversitesiFenBiyolojiStres Uygulama, Real-Time Gen İfadesiDomateste SOD geni aktivitesinin abiyotik stres koşullarındaki ifadesiProf. Dr. Ali Ergül
Prof. Dr. Esra ErdemliAnkara ÜniversitesiTıpHistoloji-EmbriyolojiRNA İzolasyonu, cDNA Sentezi, Primer Tasarlanması, Real Time PCR, Immunfloresan Boyama, Mikroskobik GörüntülemeFare ovaryumu kök hücrelerinin Real Time PCR ve immünhistokimyasal yöntemlerle araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Doç. Dr. Nalan AkyürekGazi ÜniversitesiTıpPatolojiWestern BlotPrimer hücre hatlarında apoptotik genlerin ifade seviyesinin tespitiYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Prof. Dr. Cengiz SancakAnkara ÜniversitesiZiraatTarla BitkileriAFLP AnaliziKorungalarda genetik analiz çalışmalarıYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Prof. Dr. Ekrem SezikGazi ÜniversitesiEczacılıkC. elegans Ömür Uzunluğu DeneyleriTürk halk ilaçlarının C. elegans ömür uzunluğu üzerine etkilerinin araştırılmasıYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Doç. Dr. Dönüş TuncelBilkent ÜniversitesiFenKimyaC. elegans Ömür Uzunluğu, Embriyo ve Erişkinlerin Mikroskobik AnaliziYeni tür polimerlerin ve nanopartiküllerin ilaç taşınımı amaçlı olarak etkilerinin C. elegans modeli üzerinde incelenmesiYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Prof. Dr. Bengi ÖztaşAnkara ÜniversitesiDiş HekimliğiProje Tasarlanması, Hücre Kültürü Çalışmalarının Tasarlanması ve Yürütülmesi, Sonuçların AnaliziFarklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan ışınlamalar sonucunda oluşan radyasyon miktarının osseointegrasyona etkisinin değerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Doç. Dr. Erdal Yılmaz / Mehmet NazMustafa Kemal ÜniversitesiSu ÜrünleriHPLCBalık yemlerinin jel filtrasyon kromatografisi ile moleküler ağırlık profillerinin belirlenmesiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Oktay GürkanAnkara ÜniversitesiZiraatBitki Koruma2D Jel Elektroforezi, MALDI-TOF, FTIR AnaliziStandart hassas (4106A) ve dirençli Myzus persicae hatlarının protein profillerinin çıkarılması, protein farklılıkları ile direnç mekanizmasının ilişkilendirilmesi ve Türkiye’deki bazı Myzus persicae populasyonlarının protein profilinin çıkarılıp, standart hassas (4106A) ve dirençli Myzus persicae hatlarının protein profili ile karşılaştırılarak farklılık gösteren ve direnç mekanizmasında önemli olduğu düşünülen proteinlerin tespitiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Cumhur ÇökmüşAnkara ÜniversitesiFenBiyoloji BölümüEndospor 2D Jel Elektroforezi Türkiye kaynaklı alkalen proteaz üretim kapasitesine sahip yeni alkalifilik Bacillus izolatlarının belirlenerek fenotipik, genetik ve proteomik yöntemlerle teşhisi ve taksonomik sınıflandırılmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Doç. Dr. Mustafa ArkGazi UniversitesiEczacılıkFarmakoloji Ana Bilim Dalı2D Jel Elektroforezi, MALDI-TOF Uvabain aracılıklı hücresel cevaplarda RHO Kinaz enziminin olası rolünün proteomik yöntemlerle incelenmesiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Dr. Bekil ÇölMuğla Üniversitesi FenBiyoloji Bölümü2D Jel Elektroforezi, MALDI-TOF, FTIR AnaliziAnadolu menşeili bir bor bakterisi, Bacillus boroniphilus'un tüm gen diziliminin çıkarılması ve hazırlanacak genomik kütüphanesi üzerinden bor ile ilgili genlerinin araştırılmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Mustafa AkçelikAnkara ÜniversitesiFenBiyoloji Bölümü2D Jel Elektroforezi, MALDI-TOF, FTIR AnaliziSalmonella typhimurium'da stj fimbriyal operonu aktive edilmiş mutantların genetik analiziDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Gönül DönmezAnkara ÜniversitesiFenBiyoloji BölümüProje Yazımında Teknik DanışmanlıkAğır metal stresine mikrobiyal cevabın proteom analizi ile araştırılmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
ADIULUSLARARASIDESTEKLEYEN KURUMProje KoduYÜRÜTÜCÜBTEML ARAŞTIRMACI 1BTEML ARAŞTIRMACI 2BTEML DANIŞMANDİĞER ARAŞTIRMACILARDANIŞMANLARBAŞLANGIÇ TARIHIBİTİŞ TARİHİBÜTÇESİ (PTİ HARİÇ)KURUM KATKI PAYI
Farklı etnik popülasyonlarda Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin lenfomaların tedavisinde FDG-PET ve moleküler gen profillemesinin uygulamasıEVETIAEACRP-E1.50.20Doç. Dr. N. Özlem KüçükDoç. Dr. Hilal ÖzdağProf. Dr. Işınsu Kuzu, Prof. Dr. Muhit Özcan, Doç. Dr. Pervin Topçuoğlu01/10/200601/10/201180,000.00 TL
Akut Myeloid Lösemide (AML) Wnt sinyal yolağındaki genlerin DNA mikroarray analizi ile tanımlanmasıHAYIRA. Ü. BAP20080809255Prof. Dr. Asuman SunguroğluDoç. Dr. Hilal ÖzdağProf. Dr. Meral Beksaç, Uzm. Dr. Klara Dalva, Uzm. Bio. Buket Altınok, Uzm. Bio. Tülin Özkan01/01/200801/01/2010180,969.98 TL
Kanser ve venöz tromboz, tümor gelişimi ile tromboz ilişkisinde koagülomun genom ebadında ifade profillemesi yolu ile tanımlanmasıHAYIRA. Ü. BAP08B333007Doç. Dr. Hilal ÖzdağProf. Dr. Nejat Akar, Doç. Dr. Kıvılcım Oğuzülgen, Doç. Dr. Aydan Eroğlu, Dilay Düngül01/01/200801/01/2011199,000.00 TL
Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında TNP profilinin belirlenmesi ile yeni genetik yatkınlık genlerinin ve kanserin gelişmesinde etken olan genlerin belirlenmesiHAYIRTÜBİTAK107S348Doç. Dr. Hilal ÖzdağProf. Dr. Arzu Ensari, Prof. Dr. Ethem Geçim, Prof. Dr. Ayhan Kuzu, Doç. Dr. Berna Savaş, Doç. Dr. H. Gökhan İlk, Dr. Özlem İlk01/03/200801/03/2011336,000.00 TL33,600.00 TL
Normoksik ve hipoksik koşullarda akciğer; alveolar makrofajlar ve akciğerde inflamatuar sürece aracı moleküllerEVETBMBF-TÜBİTAK1085262 (5BAG-BMBF-4)Doç. Dr. Nuray YazıhanDoç. Dr. Hilal ÖzdağDoç. Dr. Duygu Özel DemiralpProf. Dr. Mehmet Uğur, Doç. Dr. Fikret Şahin 01/04/200901/04/2012312,250.00 TL
Anadolu menşeili bir bor bakterisi, Bacillus boroniphilus'un tüm gen diziliminin çıkarılması ve hazırlanacak genomik kütüphanesi üzerinden bor ile ilgili genlerinin araştırılması HAYIRUBEYrd. Doç. Dr. Bekir ÇölDoç. Dr. Hilal ÖzdağDr. Yeşim Doğan AlakoçDoç. Dr. Duygu Özel DemiralpDoç. Dr. Murat Kasap, Prof. Dr. Hatice Güneş01/08/200901/01/2011140,000.00 TL
Tıpta kullanılacak yeni biyobelirteçlerin tanımlanmasında mikrodizin platformunda gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen verinin paralel programlama teknikleriyle hızlı bir şekilde web tabanlı analizi hizmetiHAYIRSTBMehmet KorkmazDoç. Dr. Hilal ÖzdağDoç. Dr. H. Gökhan İlk01/05/200901/05/2010100,000.00 TL
Ülkemizde ekonomik öneme sahip bazı meyve türleri ile asma gen kaynaklarının yüksek hacimli moleküler yöntemlerle tanımlanmasıHAYIRTÜBİTAK-KAMAG107G078Prof. Dr. Ali Ergül01/07/200701/07/2010997.228.0090,658.00 TL
Kariyer araştırmalarında yeni SSR DNA marker geliştirme pilot projesi: Ülkemizde endemik ve ticari öneme sahip bazı bitki türlerinde Mikrosatellit-AFLP yöntemiyle SSR lokusu izolasyonu ve genetik kaynakların karakterizasyonunda kullanımıHAYIRTÜBİTAK-TOVAG104O599Prof. Dr. Ali ErgülProf. Dr. Sümer Aras01/04/200501/04/2009185,400.00 TL24,600.00 TL
Bazı üzüm çeşit ve anaçları ile klonlarının virüsler ve Agrobacterium vitis yönünden arındırılması, tanımlanması ve yeni üzüm çeşitleri geliştirilmesiHAYIRTÜBİTAK-KAMAG107G116Prof. Dr. Gökhan SöylemezoğluProf. Dr. Ali Ergül01/08/200701/08/2011200,000.00 TL
Asmalarda külleme ve mildiyö hastalıklarına dayanıklılık ıslahında marköre dayalı seleksiyon (MAS) yöntemi ile hızlandırılmış seleksiyonuHAYIRA. Ü. BAP09B4347002Prof. Dr. Gökhan SöylemezoğluProf. Dr. Ali ErgülUzm. Bio. Canan YükselArş. Gör. Atilla Çakır, Yrd. Doç. Dr. Murat Akkurt01/05/200801/05/201156,000.00 TL
Armut anacı ıslahı kapsamında ahlat genotiplerinin (Pyrus elaeagrifolia Pallas) tuzluluk, kuraklık ve demir noksanlığı streslerine karşı performanslarının in vitro koşullarda belirlenmesi ve stres altında mikro sürgünlerde bazı mineral madde ve enzim düzeyleri ile dehidrin geni ifadesinin araştırılmasıHAYIRA. Ü. BAP10B4347003 Prof. Dr. Hatice DumanoğluProf. Dr. Ali ErgülZir. Yük. Müh. Javad JavadiserYrd. Doç. Dr. Birsen Çakır01/03/200901/03/201165,000.00 TL
Şeker pancarında Cercospora yaprak lekesi hastalığının entegre savaşımıHAYIRTÜBİTAK-TOVAG105O121Prof. Dr. Salih MadenArş. Gör. Burcu TurgayProf. Dr. Ali ErgülProf. Dr. Zekai Katırcıoğlu, Doç. Dr. Fikret Demirci,Dr. Rıza Kaya Uzm. Pınar Özeren, Uzm. Aynur Çolak01/05/200501/05/2008230,000.00 TL
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi zeytinlerinin (Olea europaea, L.) seleksiyon yolu ile ıslahıHAYIRDPT2003K 12019013-5Doç. Dr. Mücahit Taha ÖzkayaProf. Dr. Ali Ergül01/07/200501/07/2008300,000.00 TL
Sazan Balığı (Cyprinus Carpio) beslenmesinde protein kaynağı olarak ayçiçek tohumu küspesi kullanımının büyüme etkileri ve balıkların donmuş muhafazası sonucu et bileşimi ve yağ asitleri profilinde oluşan değişimlerHAYIRA. Ü. BAP08B4347007Prof. Dr. Nilsun DemirDr. İlknur MeriçProf. Dr. Ali ErgülProf. Dr. Nuray Kolsarıcı, Arş. Gör. Emre Keskin01/02/200801/02/201050,332.00 TL
Fibroblast Büyüme Faktörü 3 (FGF3) geninde tanımlanan L6P ve S156P mutasyonlarının etkilerinin in vitro analiziHAYIRTÜBİTAK108S067Yrd. Doç. Dr. Arzu AtalayUzm. Dr. Berrin YükselProf. Dr. Mustafa Tekin01/06/200801/03/201051,500.00 TL5,150.00 TL
CGH-1'in erken embriyogenez sırasında maternal RNA metabolizmasına etkisiHAYIRTÜBİTAK108T254Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay01/07/200801/07/200919,978.00 TL
C. elegans oosit ve embriyolarında global mikroRNAom profillerinin analiziHAYIRTÜBİTAK108T918Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay01/05/200901/05/2012344,207.00 TL34,420.00 TL
C. elegans dauer-epesifik miRNA'ların regüle ettiği genlerin analiziHAYIRTÜBİTAK111T566Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay01/08/201101/02/201224,940.00 TL
Kalıcı atriyal fibrilasyonlu ve sinüs ritimli hastalarda apoptozis ilişkili genlerin karşılaştırmalı analizleri HAYIRTÜBİTAK108S375Doç. Dr. Rüçhan AkarDoç. Dr. Hilal ÖzdağYrd. Doç. Dr. Arzu AtalayProf. Dr. Ömer Akyürek, Prof. Dr. Nalan AkyürekProf. Dr. Ümit Özyurda01/05/200901/05/2012330,641.00 TL
RNA interferans (RNAi) tekniği ile Peste Des Petits Ruminants Virus (PPRV) replikasyonunun inhibe edilmesiHAYIRTÜBİTAK108O432Prof. Dr. Aykut ÖzkulYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay01/09/200801/09/2010
Proteomiks teknikleri kullanılarak endüstriyel bir enzimin üretimi için biyoproses koşullarının geliştirilmesiHAYIRTUBITAK-MAG 105M052Prof.Dr.Serpil TakaçArş.Gör A. Ezgi ÜnlüDoç. Dr. Duygu Özel DemiralpArş. Gör A. Ezgi Ünlü01/09/200501/01/2008172,000.00 TL
Sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin proteom incelemesiHAYIRBİBAPProf. Dr. Y. Murat ElçinDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp01/12/2007
Alkol kullanım bozukluklarında proteomik göstergelerin araştırılmasıHAYIRA. Ü. BAPProf. Dr. Y. Gülin GüvendikDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp29/06/200901/07/2009
Kanatlı Campylobacter infeksiyonu için DNA aşısı ve hızlı tanıkiti geliştirilmesiHAYIRTÜBİTAK-TOVAG105O098Prof. Dr. K. Serdar DikerDoç. Dr. Duygu Özel DemiralpMehmet Akan, Fuat Aydın01/09/200501/09/2008240,000.00 TL
Genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda epileptogenez sürecinin, absans ve limbik epilepsi örneklerinde, bölgesel ve moleküler düzeyde proteomiks yöntemi ile araştırması HAYIRTÜBİTAK-SBAG108S196Yrd. Doç. Dr. Ayşe KarsonDoç. Dr. Duygu Özel DemiralpProf. Dr. Nurbay Ateş15/01/200901/01/2011120,542.00 TL
Prothrombin G20210a gen değişiminin plazma proteinleri üzerine etkisinin proteomik analizler ile değerlendirilmesi HAYIRA. Ü. BAP08B3330013Doç. Dr. Duygu Özel DemiralpProf. Dr. Nejat Akar01/07/200801/01/2010100,000.00 TL
Lung, macrophages and inflammatory mediators in normoxia and hypoxiaEVETBMBF-TÜBİTAK1085262Doç. Dr. Nuray YazıhanDoç. Dr. Duygu Özel DemiralpProf. Dr. Mehmet Uğur, Doç. Dr. Hilal Özdağ, Uzm. Dr. Fikret Şahin, Prof. Dr. Ayhan Bilir, Mine Ergüven01/07/200802/07/2011200,000.00 TL
Sağlıklı ve meme kanseri hastası kadınların (tedavi almamış, tedavi alan ve tedavi olmuş) serum proteinleri değişiminin 2-D (iki boyutlu) elektroforez ile tespitiHAYIRErciyes Üniversitesi BAPB-927Doç. Dr. Duygu Özel DemiralpYrd. Doç. Dr. Nalan Özdemir02/07/200801/06/200910,000.00 TL
Meme kanserli olguların proteomik yöntemler ile protein profillerinin değerlendirilmesiHAYIRTÜBİTAK-TBAG 209T146Doç. Dr. Duygu Özel DemiralpYrd. Doç. Dr. Nalan Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Galip Yıldız01/06/201001/06/201118,500.00 TL
Gaucher hastalarının biyolojik örneklerinden mutant protein analiziHAYIRHacettepe Üniversitesi BAP901101008Prof. Dr. Serap EmreDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp01/06/201001/06/201258,718.00 TL
Çeşitli stres koşullarında Debaryomyces hansenii’nin proteinlerinin karşılaştırılmasıHAYIRA. Ü. BAP09B4343011Prof. Dr. Serpil TakaçDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp02/07/200903/07/200936,288.26 TL
Endotelyal protein C reseptörü ile homosistein arasındaki ilişkinin incelenmesiHAYIRA. Ü. BAP2008-0809267Doç. Dr. Erkan YILMAZDoç. Dr. Erkan YILMAZKadir Sipahi, Afife Güleç, Şükrü Güleç30/06/200902/07/200925,000.00 TL
Obezite, insülin direnci ve Tip-2 diyabete neden olabilecek endoplazmik retikulum stresinin gen değişimlerinin belirlenmesiHAYIRA. Ü. BAP2007-0809044 HPDDoç. Dr. Erkan YILMAZDoç. Dr. Erkan YILMAZKadir Sipahi, Afife Güleç, Şükrü Güleç01/07/200903/07/200925,000.00 TL
Talep SahibiKurumuFakültesiBölümüTalep Edilen HizmetProje KonusuHizmeti Veren Kişi
Doç. Dr. Çevik Tufan Pamukkale ÜniversitesiTıpMikrodizin Gen İfadesiTavuk mikroarray
Doç. Dr. Lale Şatıroğlu TufanPamukkale ÜniversitesiTıpTıbbi GenetikMikrodizin Gen İfadesiHücre kültürü mikroarray
Yrd. Doç. Dr. Özlen Konu Bilkent ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve GenetikMikrodizin Gen İfadesiZebrafish mikroarray
Doç. Dr. Gülnur Güler Hacettepe ÜniversitesiTıpPatolojiLCMMeme kanseri parafin kesit örneklerinden tümör hücrelerinin LCM ile disseksiyonu
Prof. Dr. Mehmet ÖztürkBilkent ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve GenetikBioanalyzerRNA analizi
Ankara Gümrük Başmüdürlüğü Kamu KurumuMikroorganizma Tespit ve Tayini Mikroorganizma tespit ve tayini
Natürem FirmasıÖzel SektörMikroorganizma Tespit ve Tayini Mikroorganizma tespit ve tayini
Doç. Dr. Rengül Atalay Bilkent ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve GenetikMikrodizin Gen İfadesiKanserli hücrelerde selenyum eksikliği ile uyarılan oksidatif strese toleransın moleküler analizi
Prof. Dr. Serpil Takaç Ankara ÜniversitesiMühendislikKimyaDNA Dizi AnaliziÇeşitli kaynaklardan izole edilen mikroorganizmaların lipaz enzimi üretim kapasitelerinin ve endüstriyel kullanım potansiyellerinin araştırılması projesinde alınacak olan protein saflaştırılmasında kullanılacak olan kromotografik kolon analizi
Tez İleri Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Ltd. ŞtiÖzel SektörDNA Dizi Analizi
Yrd. Doç. Dr. Tamer Yağcı Bilkent ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve GenetikMikrodizin Gen İfadesiRNA interferansı ile seçilmiş reseprom: Kanser tanı ve tedavisine yönelik
Prof. Dr. Neşe Atabey Dokuz Eylül ÜniversitesiTıpTıbbi BiyolojiMikrodizin Gen İfadesiHepatoselüler karsinoma hücre dizilerinde HGF/c-Met yolağının tümör hücresi mikroçevre etkileşimlerine ve hücre davranışlarına etkisinin transkriptom ebadında belirlenmesi
Prof. Dr. Neşe Atabey Dokuz Eylül ÜniversitesiTıpTıbbi BiyolojimiRNA Profillenmesi
Dr. Özgür Ulaş ÖzcanAnkara ÜniversitesiTıpTeletif PCFa giden hastalarda klopidogrel başlama zamanına göre aspirin rezistansını inceleme
Prof. Dr. Hakan Gürdal Ankara ÜniversitesiTıpFarmakolojiMikrodizin Gen İfadesiKalp örneklerinde pilot mikroarray çalışması
Prof. Dr. Dürdane Kolankaya Hacettepe ÜniversitesiFenBiyolojiEş Zamanlı PCRTendon kılıfı fibroblastlarının hücre kültüründe tenositlere farklılaşması ve tenositlerin sentezlediği kollajen tiplerinin belirlenmesi
Prof. Dr. Murat ElçinAnkara ÜniversitesiFenKimyaEş Zamanlı PCR
Prof. Dr. Kemal TopaloğluÇukurova ÜniversitesiTıpMikrodizin SNP AnaliziAilesel hipogonadotropik hipogonodizmde TAC3 ve TACR3 mutasyonlarının analizi
Yrd. Doç. Dr. Esra Erdal TıpTıbbi BiyolojiMikrodizin Gen İfadesiSıçanlarda akut miokard efarktüs sonrası Wnt/Beta-katenin sinyal yolağının non-iskemik alan üzerindeki etkilerinin araştırılması
Prof. Dr. Munis DündarErciyes ÜniversitesiTıpTıbbi GenetikMikrodizin SNP Analizi / DNA Dizi AnaliziSkolyoz araknodaktili ve körlük gösteren geniş bir Türk ailesinde linkage analizi ile yeni gen keşfi
Dr. Muhittin Belirgen Marmara ÜniversitesiTıpArray CGHSerebral pilositik astrositomlarda komparatif genomik hibridizasyon analizleri
Araş. Gör. Murad Gürses Fırat ÜniversitesiVeterinerDNA Dizi Analizi
Prof. Dr. Tayfun ÖzçelikBilkent Üniversitesi FenMoleküler Biyoloji ve GenetikMikrodizin SNP AnaliziPozisyonel klonlama
Prof. Dr. Ufuk Gündüz / Zelha Nil ODTÜFenMoleküler Biyoloji ve GenetikMikrodizin Gen İfadesiKemik kanseri hasta örneklerinde gen ifade düzeylerinin incelenmesi
Prof. Dr. Arzu Ensari Ankara ÜniversitesiTıpPatolojiDNAKRAS mutasyon analizi
İntergen Özel SektörArray CGHArray CGH
Yrd. Doç. Dr. Aylin GürpınarHacettepe ÜniversitesiFenBiyolojiEş Zamanlı PCR
Prof. Dr. Ayhan TemizHacettepe ÜniversitesiMühendislikÇevreDNA Dizi Analizi
Prof. Dr. Dilek SaninODTÜMühendislikÇevreEş Zamanlı PCR
Yrd. Doç. Dr. Melih TaşkınÇanakkale ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve GenetikDNA Dizi Analizi
Ebru EtemFırat ÜniversitesiTıpTıbbi BiyolojiDNA Dizi Analizi
Prof. Dr. Güzide ÇalıkAnkara ÜniversitesiMühendislikKimya MühendisliğiMikrodizin Gen İfadesiB. subtilis ekspresyon analizi
Prof. Dr. Ahmet AltındağAnkara ÜniversitesiFenBiyolojiDNA Dizi Analizi
Konya Cumhuriyet BaşsavcılığıKonya Cumhuriyet BaşsavcılığıFragment AnaliziBitki örnekleri karşıklık tespitiProf. Dr. Ali Ergül
Eşme Asliye Hukuk MahkemesiEşme Asliye Hukuk MahkemesiFragment AnaliziBitki örnekleri karşıklık tespitiProf. Dr. Ali Ergül
SesvanderhaveÖzel SektörFragment AnaliziŞeker pancarı hibritlerinin tanımlanmasıProf. Dr. Ali Ergül
SyngentaÖzel SektörFragment AnaliziŞeker pancarı hibritlerinin tanımlanmasıProf. Dr. Ali Ergül
Bayer Crop ScienceÖzel SektörFragment AnaliziPamuk örneklerinde yasal olmayan kullanımın belirlenmsiProf. Dr. Ali Ergül
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüTarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüFragment AnaliziMısır örneklerinin genetik saflıklarının belirlenmesi Prof. Dr. Ali Ergül
Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları Fragment AnaliziTürkiye geneli tohum alımlarında genetik testlerle tohumların adına doğruluğunun kanıtlanması-2007Prof. Dr. Ali Ergül
Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları Fragment AnaliziTürkiye geneli tohum alımlarında genetik testlerle tohumların adına doğruluğunun kanıtlanması-2008Prof. Dr. Ali Ergül
Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları Fragment AnaliziTürkiye geneli tohum alımlarında genetik testlerle tohumların adına doğruluğunun kanıtlanması-2009Prof. Dr. Ali Ergül
Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları Fragment AnaliziTürkiye geneli tohum alımlarında genetik testlerle tohumların adına doğruluğunun kanıtlanması-2010Prof. Dr. Ali Ergül
Doç. Dr. Özlem OsmanağaoğluAnkara ÜniversitesiFenBiyolojiDNA Dizi AnaliziBazı laktik asit bakterilerinde 16S rDNA dizi analizi ve 16S-23S rDNA ara bölge (ISR) temel alınarak gerçekleştirilen filogenetik analizler Prof. Dr. Ali Ergül
Doç. Dr. H. Vasfi GençerAnkara ÜniversitesiZiraatZootekniFragment AnaliziYalancı Ana Arılı Koloni ve Normal Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) Sperm RekabetiProf. Dr. Ali Ergül
Müfide AydoğanHacettepe ÜniversitesiFen Biyolojiİleri Mikroskopi KullanımıYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Doç. Dr. Bengi ÖztaşAnkara ÜniversitesiDiş HekimliğiHücre Kültürü Danışmanlık, Mikroskobik AnalizFarklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan ışınlamalar sonucunda oluşan radyasyon miktarının osseointegrasyona etkisinin değerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Doç. Dr. Tamer YağcıBilkent ÜniversitesiFenMoleküler Biyoloji ve Genetikİki Boyutlu Jel Elektroforezinden Western Blot6D5 monoklonal antibody: Hepotocellular karsinoma için yeni ve umut verici markerDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. V. Melih AltanAnkara ÜniversitesiEczacılıkFarmakolojiUltrasantrifüjBeta adrenoseptör alttiplerinin diabetin yol açtığı kardiak komplikasyonlardaki olası rolü Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Ufuk Bakır / Özlem AKODTÜFenBiyolojiMALDI-TOF AnaliziZirai atıklardan ksilooligosakkarit üretimiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Araş. Gör. Sevgi GörgülüODTÜFenBiyolojiUltrasantrifüjEpilepsinin moleküler mekanizması ile bazı yeni ilaçların epilepsi tedavisindeki rolünün araştırılmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Araş. Gör. Esin GönülsüzNamık Kemal ÜniversitesiZiraatToprakSpotCutter, Tripsinizasyon, MALDIDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Doç. Dr. Belma GirayHacettepe ÜniversitesiEczacılıkToksikolojiWestern BlotDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Dr. Gülgün ÇakmakODTÜFenBiyolojiUltrasantrifüjRadyoprotektan olarak kullanılan amifostin'in iradiye dokulardaki olası etkilerinin moleküler yöntemler ile araştırmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Emir Cansunar / Ebru Şebnem YılmazHacettepe Üniversitesi FenBiyolojiİki Boyutlu Jel Elektroforez Analizi Mikroalglerle bazı ağır metallerin biyoteknolojik giderimiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Zümrüt Ögel / Gökhan DuruksuODTÜFenBiyolojiMALDI-TOF AnaliziHücre dışı Scytalidum thermophilum fenol oksidaz genin enzim ile kesilmiş oligomannan örneklerinin kütlespektrometresi analiziDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Dr. Cemal SandallıKaradeniz Teknik ÜniversitesiFen-EdebiyatBiyolojiManuel Tripsinizasyon MALDI-TOF AnaliziBazı kaplıcalardan termofilik Anoxybacillus türlerinin tanımlanması ve bazı özelliklerinin belirlenmesi projesinde tripsin kesimi ve MALDI analiziDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Dr. Sabriye ÇanakçıKaradeniz Teknik ÜniversitesiFen-EdebiyatBiyolojiProtein Miktar Tayini, Manuel Tripsinizasyon MALDI-TOF Analizi, Protein Lynx AnaliziDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Ruşen GeçitODTÜMühendislikMühendislik BilimleriFreeze Dryer ile Liyofilizasyon, Miktar Tayini, 2D Jel Elektroforezi MALDI-TOF AnaliziTekstil atıksularından Serisin proteininin geri kazanımı ve serisinin yeniden kullanım olanaklarının araştırılmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Yrd. Doç. Dr. Murat KasapKocaeli ÜniversitesiTıpTıbbi BiyolojiManuel Tripsinizasyon MALDI-TOF AnaliziDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Yrd. Doç. Dr. Muharrem TürkkanOrdu ÜniversitesiZiraatBitki KorumaFreze Dryer ile LiyofilizasyonNohut yanıklığına neden olan Ascohyta rabiei'nin fitotoksik metabolitlerinin izolasyonu ve tanımlanmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Yrd. Doç. Dr. Şengül Alpay KaraoğluRize ÜniversitesiFen-EdebiyatBiyolojiIEF, 2D SDS-Page, Tripsinizasyon ve MALDI-MS AnaliziToprak kökenli Mucor hiemalis, F. corticolus IDM1 1B Esteraz/Lipazının saflaştırılması ve ALDI-Mass spectroscopy analizi Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Aylin KalaycıAnakara ÜniversitesiDiş HekimliğiEndodontiHücre Kültürü ve MTTFarklı irrigasyon solüsyonlarının sitotoksitelerinin hücre kültürü yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Abdullah BayramKırıkkale ÜniversitesiFen-EdebiyatBiyolojiProtein İzolosyonu Miktar Tayini, SDS-PAGEAntalya Bölgesi zararlı böcek predatörü örümceklerinin biyoekolojisiDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu / Yrd. Doç. Dr. Dilara ZeybekHacettepe ÜniversitesiTıpHistoloji-EmbriyolojiWestern BlotDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Dr. Gülgün ÇakmakODTÜFenBiyolojiUltrasantrifüjRadyoprotektan olarak kullanılan Amifostin'in iradiye dokulardaki olası etkilerinin moleküler yöntemler ile araştırılmasıDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp
Prof. Dr. Belma GirayHacettepe ÜniversitesiEczacılıkToksikolojiWestern BlotOver kanseriDoç. Dr. Duygu Özel Demiralp