• TR
  • EN
Menü

GENOMA DAİR

Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluş amaçlarının başında yer alan ülkemizde biyoteknoloji sahasındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerekli nişin yaratılması, ciddi bir çalışma ile uzun bir süreci gerektirmektedir. Nihai çıktısı uygulama ve ürün olan biyoteknoloji sahasındaki bilimsel araştırmalar temel bilimlere ve yaşam bilimlerine dayanır. Yeni bilgi yeni ürüne kaynaklık eder.

Genomik verilerin türlere, popülasyonlara ve bireylere özgü uygulama ve çözümlerin kaynağı olduğu çağımızda Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Öğretim Üyeleri, Genel Kurul Üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin genom veritabanlarına yaptıkları katkılar Biyoteknoloji Enstitüsü’nü bu konuda bir referans merkez konumuna taşımaktadır.

Biyoteknoloji Enstitüsü nitelikli ve rekabetçi bilim ile yeni bilgi ve ürünlerin oluşması yolundaki çalışmalarına devam etmektedir.

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NDEN GENOMBİLİME KATKILAR

Biyoteknoloji Enstitüsü çatısı altında ve/veya desteği ile yürütülmüş olan çalışmalar sonucunda ülkemize ait zenginliklerin ilk defa ortaya çıkarılmış genom verileri araştırmacılarımız tarafından NCBI’a kaydedilmiştir.

Üzüm Transkriptom Veritabanı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ergül ve ekibi dünyada ilk kez üzümün bütün transkriptom verisinin anatomisini çıkarmış ve NCBI’da kaydettirmiştir.

Expressed Sequence Tags Database (EST)- Üzüm (Vitis vinifera L.)

 

 

DNA Barkodlama

Uluslararası DNA barkodlama veritabanı www.boldsystems.org adresinde Türkiye’den toplam 2379 DNA barkodu bulunmaktadır ve tamamı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü adına kayıtlıdır. Bu barkodlar enstitümüz doktora öğrencisi Araş. Gör. Emre Keskin’in enstitümüz merkez laboratuvarında gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Ekonomik Öneme Sahip Su Ürünlerinin DNA Barkodlarının Çıkarılması” başlıklı doktora tezi çalışmasında oluşturulmuş ve ülkemizin ilk resmi DNA barkod dizileri olarak kayıt altına alınmıştır.

Bu çalışma sonrasında Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 1805 DNA barkod kaydı ile Actinopterygii (Işınsal Yüzgeçli Balıklar) sınıfından canlılara ilişkin dünyada 4. sıradaki üniversite birimi konumuna gelmiştir. Benzer şekilde Decapoda takımından canlılara ilişkin 260 kayıt ile 5. sırada ve Cephalopoda sınıfından canlılara ilişkin 60 kayıt ile yine 5. sırada bulunmaktadır.

Araştırıcının NCBI GenBank veritabanında ise Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü adına kayıtlı yayınlanmış 300, yayın sırasında beklemekte olan 2235 nükleotid dizisi bulunmaktadır.

BOLD DNA Barkod Kayıtları

Actinopterygii (Işınsal Yüzgeçli Balıklar)

Slots (Dekapodlar)

Decapoda (Dekapodlar)

Cephalopoda (Kafadan Bacaklılar)

NCBI GenBank Nükleotid Dizileri

 

Sağırlık Genetiği

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Miami Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalarda sağırlık genetiğini açıklayan iki yeni geni tanımlamıştır.

FGF3

SERPIN6

 

Ülkemizde Yürütülen İlk De Novo Genom Projesi

Kütahya Hisarcık civarında bor madenlerinin çevresinden Japon bilim adamlarınca tanımlanmış olan bora dayanıklı ve bora ihtiyaç duyan Bacillus boroniphilus bakterisi de novo sekanslama projesi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ve Muğla Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinin işbirliği ile sonuçlandırıldı. Proje sonuçlarının yazımı devam etmektedir.