• TR
  • EN
Menü

TİCARİ ÜRÜN

Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluş amaçlarının başında yer alan ülkemizde biyoteknoloji sahasındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerekli nişin yaratılması, ciddi bir çalışma ile uzun bir süreci gerektirmektedir. Nihai çıktısı uygulama ve ürün olan biyoteknoloji sahasındaki bilimsel araştırmalar temel bilimlere ve yaşam bilimlerine dayanır. Yeni bilgi yeni ürüne kaynaklık eder.

Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kurucu yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Alp Can ve Prof. Dr. Aykut Özkul’un araştırma ekipleri Enstitü’nün yarattığı niş ve verdiği desteklerin yolunu açtığı bilgilerle insan ve hayvan sağlığı ile ilgili önemli konularda ürünler tasarlamışlardır.

Biyoteknoloji Enstitüsü nitelikli ve rekabetçi bilim ile yeni bilgi ve ürünlerin oluşması yolundaki çalışmalarına devam etmektedir.

VİRAL HASTALIKLAR

Prof. Dr. Aykut Özkul liderliğindeki araştırma ekibinin bulguları, önemli viral hastalıkların önlenmesi ve tespitine yönelik çözümlere dönüşme yolundadır.

Aşı Geliştirilmesi: Patentten Ürüne

Rekombinant virüs:

AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, Kalkınma Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından desteklenen projelerle Türkiye’de ilk defa rekombinant bir Herpesvirus geliştirilmiştir. Bu kapsamda insan HSV’e identik olarak tanımlanabilecek Sığpır Herpesvirus tip 1’in zarf proteinlerinden bir tanesi olan gE, genetik olarak silinmiş ve bu proteini taşımayan rekombinant bir virus elde edilmiştir.

Bu virusu geliştirmenin temel hedefi ülke genelinde sığır populasyonlarında yaklaşık {2985c9a18dc76191f8f94d292044ec17873a8b24d32cf90ffcbc0ede7f12e1ad}70’lere varan oranda enfeksiyona ve bu bağlanmda ciddi verim kayıplarına neden olan bu virusa karşı konakta oluşan bağışık yanıtın “doğal enfeksiyona mı yoksa aşılamaya mı bağlı” olarak geliştiği sorusuna yanıt bulabilmek hedeflenmiştir. Elde edilen virus duyarlı konaklarda ticari eşdeğeri paralelinde test edilmiş ve ticari aşı virusuna eşdeğer olarak nitelenebilecek bağışık yanıt değerleri elde edilmiştir. 2013 yılı içinde özel teşebbüs bu virusu IBR Marker Aşısı olarak üretmeyi teklif etmiştir. Hali hazırda ürünün patentlenmesine ilişkin çalışmalar süratle devam etmektedir. 

OZKUL, A., ALTAS, B., KARAOGLU, T., ALKAN, F., DINCER, E., ONCEL, T., BURGU, I. Maturation Of Immunoglobulin G Avidity After Inactive gE Deleted Bovine Herpesvirus Type 1 (BHV-1) Marker Vaccination. Viral  Immunol, (2008) 21 (1): 3-11.

Tanı Sistemleri

1- Batı Nil Ateşi kantitatif Real Time RT-PCR (Uluslararası bir kuruluşun Dış Kalite Kontrol presesinden geçti)

2- Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi kantitatif Real Time RT-PCR

3- Koyun-Keçi Vebası kantitatif Real Time RT-PCR

Prof. Dr. Aykut Özkul

ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ

Günümüzde üremeye yardımcı tedaviler bünyesinde yer alan tedavi protokolleri, gereksinimlerin artmasına koşut olarak yenilenme, kullanılan ürün ve malzeme yelpazesi de genişleme eğilimindedir. Yıllar içinde yerleşmiş tedavi yöntemleri de güncel biyoteknolojinin ışığında yeniden ele alınmaktadır.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün alt yapısı bu alanda çalışan araştırmacılara büyük destek vermekte, çeşitli birimlerde kurulan ve aktif olarak araştırmalar amacıyla kullanılan laboratuvarlarda verimli çalışmalar yürütülmektedir. Bu laboratuvarlardan birisi de 2001 yılından bu yana desteklenen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndaki Üreme Biyolojisi ve Kök Hücre Laboratuvarlarıdır. Prof. Dr. Alp CAN’ın danışmanlığında araştırmacılar (Doç.Dr. Özgür Çınar, Uzm. Dr. Sinan Özkavukcu, Uzm. Bio. Deniz Balcı ve Uzm. Bio. Duru Aras) üreme biyoteknolojisinde ve tüp bebek laboratuvarlarında daha verimli çalışmayı sağlayacak ve sonuçta kısırlık sorunuyla hastanelere başvuran hastalara faydalı olabilecek yeni yöntemler ve ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar sadece ulusal/uluslararası bildiri ve yayın düzeyinde kalmayıp aynı zamanda ticari ürünler halinde son kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

TESEperate®

teseparate

Bunlardan en çok ilgi çekeni testis kaynaklı spermlerin laboratuvarda daha kolay bir şekilde işlenmesine imkan veren TESEparate® adlı üründür (http://www.teseparate.com). Dengeli bir tampon çözeltisi özelliğinde olan ürün; sperm hücrelerine zarar vermeden kırmızı kan hücrelerinin ortamdan kaldırılması prensibine dayalı olarak işlev görmekte, testis biyopsilerinden sperm elde etmeyi (TESE işlemi) kolaylaştırmakta ve bu grup hastaların tüp bebek başarılarında büyük rol oynamaktadır. Bu ürün yaklaşık 1,5 yıl önce piyasaya sürülmüştür.

OvaTrans® ve OvaCryo®

ovacryoovatrans

Biyoloji ve hücre-doku biliminin önemli bir ayağını oluşturan kriyoprezervasyon (hücre ve dokuların dondurularak saklanması) üzerinde fazlasıyla çalışma yapılan bir alandır. Yukarıda adı geçen laboratuvarlar bu alanda uzun süren çalışmalarda bulunmuş, bu kapsamda Sanayi Bakanlığı (SANTEZ) ve KOSGEB projeleri başarıyla yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda doku dondurma ve taşıma solüsyonları TissueTrans® ve TissueCryo® ile birlikte, daha özgün olarak doğurganlığı koruyucu tedavilerde kullanılmak üzere ovaryum parçalarını sağlıklı şekilde taşıma ve dondurma işlemleri için sırasıyla; OvaTrans® ve OvaCryo® üretilmiştir.

Tüm bu ürünler sanayi-üniversite işbirliğinin başarılı birer örneğini oluşturmakta olup ürünlerin doğrulama deneyleri Biyoteknoloji Enstitüsü’nce kurulan Üreme Biyolojisi ve Kök Hücre Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiş; CE ve ISO belgeleri alınıp piyasaya sürülmüştür

TissueTrans® ve TissueCryo®

Tissuecryo Tissuetrans

Biyoloji ve hücre-doku biliminin önemli bir ayağını oluşturan kriyoprezervasyon (hücre ve dokuların dondurularak saklanması) üzerinde fazlasıyla çalışma yapılan bir alandır. Yukarıda adı geçen laboratuvarlar bu alanda uzun süren çalışmalarda bulunmuş, bu kapsamda Sanayi Bakanlığı (SANTEZ) ve KOSGEB projeleri başarıyla yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda doku dondurma ve taşıma solüsyonları TissueTrans® ve TissueCryo® ile birlikte, daha özgün olarak doğurganlığı koruyucu tedavilerde kullanılmak üzere ovaryum parçalarını sağlıklı şekilde taşıma ve dondurma işlemleri için sırasıyla; OvaTrans® ve OvaCryo® üretilmiştir.

Tüm bu ürünler sanayi-üniversite işbirliğinin başarılı birer örneğini oluşturmakta olup ürünlerin doğrulama deneyleri Biyoteknoloji Enstitüsü’nce kurulan Üreme Biyolojisi ve Kök Hücre Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiş; CE ve ISO belgeleri alınıp piyasaya sürülmüştür.

Yeni!

Prof. Dr. Alp Can ve ekibinin son olarak üzerinde çalıştığı konu, ovosit ve embriyo dondurulmasında kullanılmak üzere yeni bir aygıtın ve dondurma çözeltisinin geliştirilmesidir. Henüz prototip tasarımı aşamasında olan bu çalışma ile ülke ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon TL katkı sağlanması amaçlanmaktadır.