• TR
  • EN
Menü

BiYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PROJESİ

Bakanlar Kurulunun 02/09/2002 tarih ve 2002/4749 sayılı kararı ile ülkemizin biyoteknoloji sahasında ihtiyaç duyduğu yetişmiş uzman insan kaynağını tesis etmek, biyoteknoloji sahasında ürüne çevrilebilir, patentlenebilir yeni bilgi üretmek, sanayi ile işbirliği yapmak amacı ile DPT desteği alınarak kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü’ne 2019 yılı değeri ile 101.951.645,79 TL’lik bütçe tahsis edilmiştir.

Enstitü kurulurken, 7 temel biyoteknoloji alanının (sağlık, tarımsal, endüstriyel mikrobiyoloji, biyosavunma vb) hiçbirisine öncelik verilmemiş, Ankara Üniversitesi’nde biyoteknoloji temalı araştırmalar yürüten öğretim üyeleri ve araştırmacılar için Enstitü’nün ihtiyaç duyulan ekosistemi yaratmak üzere kurulmuştur. Böylelikle Türkiye’nin bileşenleri itibarıyla en geniş üniversitelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi bünyesinde yaşam bilimleri ve mühendislik bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede Biyoteknoloji potansiyelinin sorgulanması ve oluşturulan bu ekosistem ile Ankara Üniversitesi’nde biyoteknoloji araştırmalarının ağırlık merkez(ler)inin bu 7 alandan hangileri olacağının süreç içinde daha sağlıklı olarak ortaya çıkacağı öngörülmüştür.

Üniversitedeki biyoteknoloji ekosistemin oluşması ve güçlenebilmesi hedefi için DPT’den sağlanan destek kapsamında 2 temel eylem planlanmış ve hayata geçirilmiştir:

1. İleri genom ve proteom araştırma teknolojilerini barındıran merkezi bir araştırma laboratuvarı altyapısının kurulması ve bu teknolojilerde tecrübe ve uzmanlığı olan nitelikli araştırmacıların Enstitü kadrosuna alınması (bu kapsamda ilk aşamada 4 yeni akademik kadro tesis edilmiştir), böylelikle Ankara Üniversitesi ve ülkemizin modern biyoteknoloji yaklaşımları için gerekli teknik ve uzmanlık öncü altyapısına kavuşturulması. 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Merkezi Araştırma Laboratuvar’ı 2004 yılında açılmış ve 2015’te Sistem Biyoteknolojisi İleri Araştırma Birimi (SİSBİYOTEK) adını almıştır.

2. Ankara Üniversitesi’nde Biyoteknoloji temalı araştırmalar yapan öğretim üyelerinden bir Proje Değerlendirme Grubu (PDG) oluşturup Ankara Üniversitesi’nde biyoteknoloji temalı proje yürütmek isteyen öğretim üyelerinin proje önerileri ile başvurabileceği bir fon oluşturulması. Böylece alınan proje önerileri PDG tarafından panel sistemi ile değerlendirilmiş ve 2002- 2007 yılları arasında başarılı bulunan 130 adet proje 2019 yılı değeri ile 38.989.430,00 TL toplam bütçe ile desteklenmiştir. Bu projeler sonucunda kurulan merkez laboratuvar altyapısının haricinde, Ankara Üniversitesi’nde biyoteknoloji temalı araştırmalar yapan öğretim üyeleri/araştırma gruplarına ait perifer laboratuvarların da altyapıları güçlendirilmiştir.

2002-2009 yılları arasında alınan DPT projesi desteğinin sonucunda PDG tarafından desteklenmesi kararı alınan 196 bireysel, 9 güdümlü projeden uluslararası atıf indeksinde yer alan 102 adet bilimsel makale yayınlanmıştır. Anılan yıllar arasında Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Ankara Üniversitesi’nin 7 fakülte, 1 enstitü anabilim dalı ve 1 yüksekokulundan öğretim üyelerinin danışmanlıklarını yürüttüğü (Tablo 1) 14 sayıda doktora ve 75 sayıda yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur. Aşağıdaki tabloda bu yıllar arasında mezun olan öğrencilerin danışman öğretim üyelerinin fakülte dağılımları görülebilir:

 

  Program Tıp Tarım Eczacılık Fen Sağlık Bilimleri Mühendislik Biyoteknoloji Ev Ekonomisi Dil Tarih Total
2002 Yüksek Lisans                   0
Doktora                   0
2003 Yüksek Lisans   1               1
Doktora                   0
2004 Yüksek Lisans 6 1     1         8
Doktora                   0
2005 Yüksek Lisans 7   2 2           11
Doktora                   0
2006 Yüksek Lisans 8     5   3   1 1 18
Doktora 1                 1
2007 Yüksek Lisans 5     4   3   1 1 14
Doktora 1 1   1           3
2008 Yüksek Lisans 6     1     2     9
Doktora 1 2               3
2009 Yüksek Lisans 9 1 1       3     14
Doktora 4 1   1 1         7
    46 7 1 12 2 6 5 2 2 89