• TR
 • EN
Menü

NEDEN BİYOGÜVENLİK

“Laboratuvar ortamlarında hem kişisel güvenliğin hem de çevresel güvenliğin sürdürülebilir olması ancak biyogüvenlik kurallarına uyulması ile sağlanabilmektedir.”

 • Her bir laboratuvarın çalışma ortamı ve materyalleri doğrultusunda karşı karşıya olduğu riskler ve tehlikeler farklı olabilmektedir. Temel olarak riskler;
 • biyolojik,
 • kimyasal
 • fiziksel

olmak üzere üç grupta değerlendirilir.

 • SİSBİYOTEK kapsamında
 • Sağlık Biyoteknolojisi (Farmasötik, Kanser ve Genetik, Mikrobiyal Biyoteknoloji)
 • Bitki ve Gıda Biyoteknolojisi

alanlarında çalışmalar yürüten araştırmacılar mevcuttur. Her bir grubun çalışma ortamı kısmen birbirinden ayrılmış olsa da, Sisbiyotek yüksek oranda ortak çalışma alanlarına sahip bir laboratuvardır.

 • Bunun yanı sıra laboratuvarımız 19.06.2019 tarihinde ISO 9001 kalite sistemini almış ve akredite olmuş bir laboratuvardır. Dolayısıyla ortak bir biyogüvenlik politikası doğrultusunda laboratuvarımıza giren her türlü araştırmacı, öğrenci ve diğer kişilerin kurallara uyum göstermesi beklenmektedir. Sisbiyotek özel kullanım amaçlı pek çok cihazın bulunduğu bir laboratuvardır; biyogüvenlik kurallarının sürdürülebilir bir şekilde uygulanması kişisel ve çevresel sağlığın korunmasına ek olarak bu cihazların uzun ömürlü kullanımına da destek olacaktır.
 • Sisbiyotek laboratuvarına münferit kullanım ya da sürekli kullanım dikkate alınmaksızın girecek tüm kişilerin, güvenli laboratuvar kullanımın sağlanması amacıyla bir protokol uygulanmaktadır. Laboratuvarı kullanacak kişilerden öncelikle laboratuvara giriş takibi ve izninin sağlanması amacıyla Sisbiyotek web sayfasında yer alan başvuru portalından H1 ve H2 formlarını kullanarak başvuru yapması beklenmektedir. Formların onayının ardından kişiler biyogüvenlik eğitimini alırlar ve hemen arkasından sınava tabi tutulurlar. Sınavı başarı ile geçen kişilere laboratuvara giriş izni verilir. Laboratuvarda çalışmaya başlayan araştırmacılardan çalışmaları boyunca biyogüvenlik kuralları dahilinde kendilerini ve çevreyi koruyacak hal ve hareketlerde bulunması beklenir.
 • Sisbiyotek laboratuvarında biyogüvenliğin sağlanmasına yönelik hazırlanmış olan Biyogüvenlik Rehberi ise hem basılı halde araştırmacılara ve öğrencilere sağlanmakta olup hem de web sitesinden online olarak da ulaşılabilir formdadır.