• TR
  • EN
Menü

2002 – 2017 ÇIKTILAR VE KRİTİK KİTLE ANALİZİ

Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı doğrudan kendi alanında lisansüstü eğitimi koordine etmenin yanı sıra bünyesinde barındırdığı SİSBİYOTEK ileri araştırma biriminde; araştırma, eğitim ve hizmet misyonu üstlenmiş bir eğitim ve araştırma enstitüsüdür.

Biyoteknoloji Anabilim Dalı (ABD) ise Biyoteknoloji Enstitüsü’ne bağlı, kendi öğretim üyesi kadrosu olan bir lisansüstü anabilim dalı (bölüm) niteliği taşımaktadır. Biyoteknoloji Enstitüsü bilimsel araştırma, ArGe ve hizmet merkezi olmak üzere yola çıktığında Biyoteknoloji Anabilim Dalına bağlı 2 olan kadrolu öğretim üyesi sayısı, bugün için 8’e yükselmiştir. Anabilim Dalında ayrıca doçent ünvanlı 2 idari personel araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren düzenlenen kurslar ve staj programları ile bilgi yayma görevini yerine getiren Biyoteknoloji Enstitüsü, SİSBİYOTEK İleri Araştırma Birimi ile de hizmet ve cihazları kullanıma açma yolu ile araştırmaya destek vermektedir. Biyoteknoloji Enstitüsü misyonuna uygun olarak tasarlanan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) ile Enstitünün düzenlediği kurs ve stajlar ile SİSBİYOTEK altyapısı üzerinden Türkiye’deki bütün kamu ve akademik kurumlar ile özel sektöre vermekte olduğu araştırma desteğini şeffaf, ölçülebilir ve takip edilebilir bir şekilde sevk ve idare edilmektedir.

2013 yılı itibariyle Biyoteknoloji Enstitüsünün güncellenmeye alınan stratejik planlama çalışmalarına kuruluş süreci sistematik bir şekilde mercek altına alınmak suretiyle başlanmıştır. Enstitünün 15. yılında ise bu analiz sistematik ve hesaplamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede:
1. Ankara Üniversitesi’nde biyoteknoloji temalı proje yürüten hocaların Enstitü DPT bütçesi üzerinden desteklenen projelerin konu ve kapsamları ile bu projelerin sonucunda çıkan Biyoteknoloji Enstitüsü adresli yayınlar,
2. Enstitümüzden mezun olan bütün yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri,
3. Biyoteknoloji Anabilim Dalı hocalarının dış (TÜBİTAK, DPT vs.) ve BAP destekli projelerinin konuları, bütçeleri, multidisipliner nitelikleri ve projeler sonucunda yayınlanan makaleler incelenmiştir.

Bu analizler sorasında Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün ağırlıklı olarak tarımsal biyoteknoloji ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına odaklı araştırmalar ürettiği ortaya çıkmıştır.

2012 Yılında yapılan 24. BTYK toplantısında ve 2012 yılında BTYK toplantısı kapsamında hazırlanan Ulusal Gıda ArGe ve Yenilik stratejisi belgesinde ülkemiz için tarım ve gıda biyoteknolojisinin önceliği belirlenmiştir. BTYK’nın 2013 yılında yapılan 25. toplantısında 2013/106 nolu karar ile de Sağlık ülkemiz için öncelikli alan olarak ilan edilmiş ve bu sahada biyoteknoloji ArGe’sinin önemi tespit edilmiştir.

Biyoteknoloji Enstitüsü ve bünyesindeki Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ekosistemin yukarında ifade edilen sistematik analizi temelinde, Biyoteknoloji Enstitüsünün gelecek 15 yıllık perspektifinde Hassas Tıp ”Precision Medicine” araştırmalarını (tedavi, bağışıklama ve tanısal alanda kullanılma potansiyeli bulunan rekombinant peptid, antikor, hücre ve DNA tabanlı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve prototiplerinin laboratuvar ölçeğinde üretimi; kompleks hastalıklara yönelik yeni biyobelirteçlerin tanımlanması; bakteriyal enfeksiyonlarla mücadele) ve Bitki Biyoteknolojisini (önemli agronomik özelliklere yönelik gen, marker tespiti ve moleküler tarımı) araştırma odakları olarak belirlemiştir.

Biyoteknoloji Enstitüsü, disiplinlerarası işbirliklerini içselleştirmiş bir kurum olup, 2005 yılından itibaren arasında tıp, ziraat, fen, mühendislik, veteriner, eczacılık, diş hekimliği fakültelerinin, değişik enstitülerin, hastane ve bakanlıkların farklı birimleriyle başta TÜBİTAK – BAP olmak üzere birçok ortak proje yürütmüş ve halen yürütmektedir.

Bunlar projeler göre:

Sağlık Biyoteknolojisi (tedavi, bağışıklama ve tanısal alanda kullanılma potansiyeli bulunan rekombinant peptid, antikor, hücre ve DNA tabanlı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve prototiplerinin laboratuvar ölçeğinde üretimi; kompleks hastalıklara yönelik yeni biyobelirteçlerin tanımlanması; bakteriyal enfeksiyonlarla mücadele): 57 TÜBİTAK (1 Avrupa Birliği, 1 Co-Funded Brain Circulation Scheme 2), 37 BAP, 1 Kalkınma Bakanlığı, 1 TÜBA-GEBİP, 1 Uluslararası Atom Enerjisi, 1 Unesco Loreal, 1 Bor Enstitüsü, Ankara Kalkınma Ajansı, TAGEM, TÜSEB destekli proje.

Gıda ve bitki biyoteknolojisi (moleküler tanı, ıslah ve fonksiyonel genom): 18 TÜBİTAK, 17 BAP projesi,

Sonuç olarak; Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri toplamda dış kaynaklı 2019 ekonomik parametrelerine göre 45.141.484 TL), BAP kaynaklı ise 15.640.767 TL araştırma girdisi yaratmıştır.

Özetle, Enstitümüz bağlı olarak DPT’nin sağladığı bugünkü ekonomik parametrelere göre 169.226.865 TL’lik kaynağın 81.808.704 TL’si kullanılarak oluşturulan 2004 yılında açılan SİSBİYOTEK İleri Araştırma Birimi kuruluşundan 3 yıl sonra tamamlanan DPT bütçesinin sonrasında SİSBİYOTEK İleri Araştırma Birimi’nde araştırmalarını yürüten Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin yaratmış olduğu toplam 60.782.251 TL’lik bütçe ile bugün halen işlerliğini sürdürmektedir.

Bugüne kadar Biyoteknoloji Enstitüsü adresli yapılan yayın sayısı toplamda 300 adet olup bunlardan 167 tanesi Biyoteknoloji anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yayınlanmıştır. Bu 198 makalenin 139 Adedi DPT desteğinin tamamlandığı 2009 yılı sonrasında yayınlanmıştır.