• TR
  • EN
Menü

DİSİPLİNLER ARASI YAPININ KORUNMASI

Biyoteknoloji disiplinlerarası bir saha olup, Enstitümüz de disiplinlerarası işbirliklerini destekleyen bir kurumdur. Enstitü bünyesinde kadrolu veya görevlendirmeli öğretim üyeleri görüşleri alınan, uzmanlıklarına başvurulan akademisyenlerdir.

Biyoteknoloji Enstitüsü her eğitim öğretim dönemi öncesinde üniversitemizin biyoteknoloji temalı araştırma yapan bütün öğretim üyelerine eposta yolu ile ulaşarak Enstitü Temel Biyoteknoloji lisansüstü programları dahilinde lisansüstü öğrenci taleplerini toplamakta ve bütün öğretim üyeleri için gerekli kontenjanları kurullarından geçirerek ilan etmektedir. Biyoteknoloji Enstitüsü’nde öğrenim gören bütün öğrenciler eğitimleri kapsamında gerekli temel teorik ve pratik eğitim Enstitü çatısı altında almaktadırlar. Biyoteknoloji Enstitüsü’ne sunulan bütün tez önerileri için sunulan tez önerisinin biyoteknoloji alanına olan katkısı mutlaka sorulmakta ve Enstitü kapsamında yapılan araştırmaların diğer doğa ve mühendislik bilimleri temali tezlere göre biyoteknoloji bileşeninin belirgin olması gereğinin üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.