• TR
  • EN
Menü

LİSANSÜSTÜ SEMİNER İÇİN FORMLAR

Yüksek lisans ve Doktora programlarının tamamlanması için öğrencilerin eğitimleri süresince bir seminer vermeleri ve bu seminere ait sunum duyurusu, katılım listesi, değerlendirme tutanağı ve ödevi enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir. Seminer ödevinin Enstitümüz Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanması beklenmektedir.

Seminer Değerlendirme Tutanağı

Seminer Kapak

Seminer Sunumu Duyurusu

Biyoteknoloji Enstitüsü Lisansüstü Seminer Şablonu