• TR
  • EN
Menü

KURSLAR

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2006 yılından beri her yıl yaşam bilimleri ve biyoteknoloji sahasında kullanılan en son araştırma teknoloji ve yaklaşımların teorik ve pratik eğitiminin verildiği kurslar düzenlemektedir. 2-3 gün süreli bu kurslarda katılımcılar temel teorik ve pratik eğitimin yanı sıra probleme yönelik çözüm alıştırmalarına katılma fırsatı bulmaktadır.

IMG_1664

IMG_1656

2010 Yılı Kursları

 
RNA İnterferans Kursu – Yrd.Doç.Dr.Arzu ATALAY
2-3 Aralık 2010
PCR Temelli Genetik Analizler – Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ
4-5 Aralık 2010
Bitkilerde DNA Markörler ve Mikroarray (DNA Chip) Gen Profillemesi – Prof.Dr. Ali ERGÜL
6-8 Aralık 2010
Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
10-12 Aralık 2010
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2010 Kurs Katılım Dağılımı

2011 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analizler – Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ
2-3 Haziran 2011
RNA İnterferans Kursu – Yrd.Doç.Dr. Arzu ATALAY
6-7 Haziran 2011
Protein Sekanslama – Dr. S.Mitchell HALLORAN
13-14 Haziran 2011
Elektropüskürtme, Kütle Spektrometrisi Tanıtımı – Dr. S.Mitchell HALLORAN
15-16 Haziran 2011
Elektroforetik, Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
17-19 Haziran 2011
Bitkilerde DNA Markörler ve Mikroarray (Mikrodizin)’e Dayalı Gen İfadesi Analizi – Prof.Dr. Ali ERGÜL
21-23 Haziran 2011
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2011

2013 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
10-11 Haziran 2013
Stres Moleküler Biyolojisinde Kantitatif Real Time PCR Uygulamalı Eğitimi ve Enzimatik Aktivite Tayini-
Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
19-21 Haziran 2013
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr.Bala GÜR DEDEOĞLU
24-25 Haziran 2013
Elektroforetik, Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
26-27 Haziran 2013
Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Islah Uygulamalrı ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri –Prof.Dr. Ali ERGÜL
26-28 Haziran 2013

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2013

2014 Yılı Kursları

Bitki Biyoteknolojisinde DNA Markır Uygulamaları ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri – Prof.Dr. Ali ERGÜL
10-12 Haziran 2014
PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
16-17 Haziran 2014
Kantitatif  Real Time PCR Uygulamaları – Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
18-20 Haziran 2014
Temel Proteomik Stratejiler – Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
19-20 Haziran 2014
RNAi Uygulama ve miRNA Analiz Yöntemleri – Yrd.Doç.Dr. Arzu ATALAY
23-25 Haziran 2014
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
26-27 Haziran 2014

Kursiyerlerin  Kurumlara Göre Dağılımı

2014

2015 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
11-12 Haziran 2015

Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Tanimlama/Seleksiyona Yönelik Dna-Gen Markırlarının Uygulamaları – Prof.Dr. Ali ERGÜL
16-17 Haziran 2015

Kantitatif Real Time PCR Uygulamaları – Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
23-24 Haziran 2015

Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
25-26 Haziran 2015

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2016 Yılı Kursları

Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar-Yrd. Doç. Dr. Bala GÜR DEDOĞLU
7-8 Haziran 2016

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
9-10 Haziran 2016
16-17 Haziran 2016

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2017 Yılı Kursları

Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Tanımlama/Seleksiyona Yönelik DNA-Gen Markırlarının Uygulamaları-Prof.Dr. Ali ERGÜL
20-21 Haziran 2017

Uygulamalı Primer Hücre Kültürü-Dr. M. Reza DASTOURİ
22-23 Haziran 2017

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
4-5 Temmuz 2017

DNA Barkodlama ve Filogenetik Analiz-Doç.Dr. Emre KESKİN
6-8 Temmuz 2017

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2018 Yılı Kursları

Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar-Doç.Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
6-7 Şubat 2018
Kantitatif Real Time PCR Uygulamaları – Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
8-9 Şubat 2018
Uygulamalı Western Blot Analizi – Doç.Dr. Erkan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Doruk ENGİN
15-16 Şubat 2018
PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
26-27 Haziran 2018
PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
10-11 Temmuz 2018

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2019 Yılı Kursları

2019 yılında, Enstitü binamızın yeni adresine taşınması işlemleri nedeni ile kurs programı açılmamıştır.

2020 Yılı Kursları

2020 yılında, Covid-19 pandemisi nedeni ile kurs programı açılmamıştır.

2021 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ SEVGİLİ
04-05 Mayıs 2021