• TR
  • EN
Menü

DUMAN LAB

Doç. Dr. Demet Cansaran Duman Araştırmacı 13b/4

Telefon +90 312 222 58 26 / 2513
Faks +90 312 222 58 72

Laboratuvarımızın ana çalışma konuları;

  • Meme kanseri tedavisinde biyolojik organizmalardan elde edilen etkin ilaç aday moleküllerinin geliştirilmesi;

 

  • Belirlenen biyolojik orjinli ilaç adayı moleküllerin mRNA, miRNA ve proteom boyutunda farklılaşmasının belirlenmesi

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum  Yıl
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1999-2007
Analist Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (Türk İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu) İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü 2007-2012
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2012-
Ziyaretçi Araştırmacı Michigian State University Haziran 2017-Eylül 2017

Egitim Bilgileri

 Derece Kurum  Yıl
Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1995-1999
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1999-2002
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002-2007

Akademik/idari Gorevler

 Derece  Kurum  Yıl
Editör Yardımcısı Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008–
Biyogüvenlik Eğiticisi Sağlık Bakanlığı 2010–
Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Ankara Üniversitesi 2013–

Projeler

 Yıl  Başlık  Destekleyen Kurum  Görevi  Durum
2016 Usnik asit liken sekonder metabolitinin meme kanser ve normal hücre hattı üzerine antikanserojenik etkisinin apoptozla ilgili genlere ait mRNA boyutunda ifade seviyelerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü
2016 Meme kanserinde usnik asit sekonder metabolitine karşı cevap veren mikroRNA’ların mikrodizin yöntemi ile belirlenmesi. Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü ????
2015 Krom (Cr+6) Ağır Metal Gideriminde Pseudevernia furfuracea liken türünün proteomik analizi. TUBİTAK Yürütücü
2016 Leismania sp. parazitlerine karşı liken sekonder metaboliti usnik asit’in inhibitör aktivitesi. Hitit Universitesi BAP Araştırmacı
2015 Kadmiyum (Cd) Metalinin Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Heat Shock Protein Gen (smHSP 17) İfadesi Üzerine Etkisi. Ankara Üniv BAP Yürütücü
2014 Ağır Metal ve UV Stresine Maruz Kalmış Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Isı Şoku Proteini (Heat Shock Protein, HSP 17.7) Kodlayan Genin Anlatım Seviyelerinin Belirlenmesi. TUBİTAK Araştırmacı
2011 Türkiye’de Yayılış Gösteren Usnea Cinsinin Revizyonu Tubitak Araştırmacı
2012 Ramalina farinaceae ve Hypogymnia physodes liken türlerinde UV radyasyonları ve bazı ağır metallerin genotoksik etkilerinin ve DNA metilasyon modelindeki olası değişimlerin moleküler markörler ile değerlendirilmesi Tubitak Hızlı Destek Araştırmacı
2013 Hypogymnia physodes liken türünde UVA, UVB, UVC radyasyonlarının ve Pb2+, Cr6+ katyonlarının uygulanması sonucunda DNA ve DNA metilasyon profilindeki olası değişimlerin moleküler markörler ile değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2013 Pb+2 ağır metal stresi altındaki Pseudevernia furfuraceae liken türünde lakkaz enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü
2013 Türkiye Salix L. (Salicaceae) Taksonları Üzerinde Palinolojik, Moleküler ve Mikromorfolojik Araştırmalar Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2017 Meme kanseri hücrelerinde usnik asite duyarlı miRNA’ların etkisinin proteomik yaklaşımlarla incelenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü ????
2017 4T1 Hücreleriyle Farelerde Oluşturulan Meme Karsinomu Üzerine Usnik Asit Sekonder Metabolitinin in vivo Etkileri Hacettepe Üniversitesi BAP Araştırmacı ????

Yönetilen Tezler

 Öğrenci  Başlık  Durum
Adnan Berk DİNÇSOY (Yüksek Lisans) Usnik asit liken sekonder metabolitinin farklı kanser hücre tipleri üzerine etkisinin araştırılması
Rasim HAMUTOĞLU (Yüksek Lisans) Hypogymnia physodes liken türünde UVA, UVB, UVC radyasyonlarının ve Pb2+, Cr6+ katyonlarının uygulanması sonucunda DNA ve DNA metilasyon profilindeki olası değişimlerin moleküler markörler ile değerlendirilmesi
Nil KILIÇ (Yüksek Lisans) VULPİNİK ASİT LİKEN SEKONDER METABOLİTİNİN MEME KANSER HÜCRE HATLARI ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİSİNİN VE APOPTOZLA İLGİLİ GENLERE AİT mRNA İFADE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Begüm DEMİRALP (Yüksek Lisans)
Osman YILMAZ (Yüksek Lisans) ????
Züleyha Ergün (Doktora) ????
Ümmügülsüm Tanman Zıplar (Doktora) ????

List of Publications