• TR
  • EN
Menü

ARAŞTIRMA ETİĞİ

Enstitümüz lisansüstü programları altında yapılan ve insan ve/veya hayvan materyelinin kullanılmasının sözkonusu olduğu bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinin önerilerine Üniversitemizin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu veya Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan alınmış olan Etik Kurul İzninin eklenmiş olması beklenmektedir. Bu kapsamda etik kurul izni olmayan tez önerileri kurul izni alınıncaya dek onaylanmayacaktır.