• TR
  • EN
Menü

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2002 yılı Ekim ayında DPT’nin  7 yıl süren desteği ile öncelikli olarak Biyoteknoloji sahasında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Enstitünün kuruluş amaçları arasında ayrıca;  Biyoteknolojik teknikleri ve biyolojik sistemleri kullanarak yeni ürün üretimi, hizmet ve tanı teknolojilerinin geliştirilmesi için araştırma alt yapısının oluşturulması, üniversite kökenli biyoteknoloji endüstrisinin kurulmasına olanak verecek temel araştırmaların yapılabileceği düzeyin sağlanması, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmaların oluşturulması yer almaktadır.

Enstitümüz 9 öğretim üyesinden oluşan bir akademik kadrosunun yanı sıra içinde Diş Hekimliği, DTCF, Eczacılık, Eğitim Bilimleri, Fen, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde kadrolu ve biyoteknoloji sahasında araştırmalar yürüten 118 öğretim üyesinin bulunduğu bir genel kurula sahiptir. Enstitümüzde lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrenciler ilgi sahalarına bağlı olarak Enstitü akademik kadrosu veya genel kurulunda yer alan hocalarımızdan birinin danışmanlığında çalışmalarını yürütebilmektedirler.

Enstitümüz öğretim üyelerinin araştırma grupları çalışmalarını Enstitümüzün Gümüşdere Kampüsü’ndeki toplam 3816 m2’lik Sistem Biyoteknolojisi İleri Araştırma Birimi (SİSBİYOTEK) laboratuvarında sürdürmektedir. SİSBİYOTEK laboratuvarı ileri genombilim ve proteombilim ile ileri hücre biyolojisi ve mikrobiyoloji araştırmalarının yapılabilmesi için gerekli altyapıya sahiptir. Enstitü SİSBİYOTEK laboratuvarının sahip olduğu bu altyapı ortak çalışmalar ve hizmet alım usulleri ile bütün ülkemizin hizmetindedir. Biyoteknoloji Enstitüsü ayrıca her yıl düzenlemekte olduğu kurslar, yaz stajları ve Ankara Biyoteknoloji Günleri organizasyonları ile bilgi yayma faaliyetlerini sürdürmektedir.