• TR
  • EN
Menü

TARİHÇE

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim faaliyetlerine ilk olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bir anabilim dalı olarak başlamış, Bakanlar Kurulunun 2/9/2002 tarih ve 2002/4749 sayılı kararı ile enstitü statüsünde akademik hayatına devam etmiştir. Disiplinlerarası bir enstitü olarak faaliyete başlayan Biyoteknoloji Enstitüsünde lisansüstü eğitim, Temel Biyoteknoloji Anabilim dalı altında Temel Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Sosyoekonomi ve Biyoteknoloji programları kapsamında verilmeye başlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü kurulduğu yıl dönemin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu’nun girişimleri ile Eylül 2002 tarihinde DPT’nin 7 yıl süren desteğini almıştır. Proje kapsamında bir yandan üniversitemizde biyoteknoloji sahasında çalışan fakülte ve bölümlerdeki münferit araştırma laboratuvarlarının altyapıları desteklenmiş, diğer yandan 2004 Aralık ayında Ankara Üniversitesi ve bütün Türkiye’ye hizmet verecek bir Merkez Laboratuvar kurulumu tamamlanmıştır. Bu laboratuvar hem bir hizmet hem de bir araştırma laboratuvarı kimliği ile üniversite içinden ve dışından bir çok araştırma ve/veya araştırıcıya önemli alt yapı desteği vermiş ve halen vermektedir.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kuruluşundan bu yana görev yapmış müdürler ve yönetim kurulları:

Kurucu Yönetim Kurulu: 2007 Mezuniyet Töreninden


2007 Mezuniyet Töreninden, Kurucu Yönetim Kurulu Dönemin Rektör ve Rektör Yardımcısı ile Beraber (Soldan Sağa):

Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Serpil Takaç, Prof. Dr. Nejat Akar, Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu (Rektör Y.), Prof. Dr. Nusret Aras (Rektör), Prof. Dr. Cengiz Sancak, Prof. Dr. Aykut Özkul

2002-2007 Prof. Dr. Nejat Akar

Yönetim Kurulu 2002-2006:

Prof. Dr. Alp Can (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Serpil Takaç (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Cengiz Sancak

Prof. Dr. Şebnem Ellialtıoğlu

Prof. Dr. Serdar Diker

Yönetim Kurulu (2006-2007):

Prof. Dr. Alp Can (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Serpil Takaç (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Cengiz Sancak

Prof. Dr. Serdar Diker

Prof. Dr. Aykut Özkul

2007-2008 Prof. Dr. Alp Can

Yönetim Kurulu (2007-2008):

Prof. Dr. Cengiz Sancak (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Aykut Özkul (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Serdar Diker

Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan

Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül

2008-2009 Prof. Dr. Asuman Karakaya

Yönetim Kurulu (2008-2009):

Prof. Dr. Oktay Gürkan (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Haluk Ataoğlu (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Prof. Dr. Esra Erdemli

Prof. Dr. Fügen Aktan

2009-2010 Prof. Dr. Orhan Atakol (Vekaleten)

Yönetim Kurulu (2009-2010):

Prof. Dr. Oktay Gürkan (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Haluk Ataoğlu (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Prof. Dr. Esra Erdemli

Prof. Dr. Fügen Aktan

2010-2012 Prof. Dr. Mustafa Akçelik

 

 

 

 

Yönetim Kurulu (2010-2012):

Prof. Dr. Sümer Aras (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Ali Ergül (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Prof. Dr. Esra Erdemli

Prof. Dr. Fügen Aktan

2012-2015 Prof. Dr. Aykut Özkul

Yönetim Kurulu (2012-2015 ):

Prof. Dr. Hakan Gürdal (Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Hilal Özdağ (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Esra Erdemli

Prof. Dr. Fügen Aktan (2011-2013)

Prof. Dr. Tanju Özçelikay (2014 – )

Prof. Dr. Ali Ergül

2015-2018 Prof. Dr. Aykut Özkul

 

Yönetim Kurulu (2015-2018 ):

Prof. Dr. Hilal Özdağ (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Ali Ergül (2012-)

Prof. Dr. Can Akçalı (2015-)

Prof. Dr. Tanju Özçelikay (2014 – )

2015- Prof. Dr. Aykut Özkul

 

Yönetim Kurulu (2015- ):

Prof. Dr. Hilal Özdağ (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Ali Ergül (2012-2018)

Prof. Dr. Can Akçalı (2015-)

Prof. Dr. Tanju Özçelikay (2014 – )