• TR
  • EN
Menü

HEDEFLER

H1.  Biyoteknoloji gibi multidisipliner bir sahada faaliyet gösteren enstitümüz bünyesinde bilimsel alanda geniş bir yelpazede yeni teknolojiler kullanılarak çağın getirdiği düzeyde ve uluslararası standartlarda bilimsel faaliyetlere katkıda bulunulabilmek,

H2.  Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler ve üniversite sanayi işbirlikleri çerçevesinde tedavi, bağışıklama ve tanısal alanda kullanılma potansiyeli bulunan rekombinant peptid, antikor, hücre ve DNA tabanlı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve prototiplerinin laboratuvar ölçeğinde üretimi, kompleks hastalıklara yönelik yeni biyobelirteçlerin tanımlanması; bakteriyel enfeksiyonlarla mücadele, gıda ve bitki biyoteknolojisi alanlarında endüstriyel çıktıların elde edilmesi,

H3.  Lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile Ar-Ge alanında yetkin insan gücünün ortaya çıkarılması,

H4.  Staj, kurs, çalıştaylar ve seminer gibi organizasyonlar ile bilgi yayma-paylaşma faaliyetlerini yürütmek ve sürdürülebilir kılmak.