• TR
  • EN
Menü

HİZMET ve ARAŞTIRMA DESTEK USULLERİ

SİSBİYOTEK size nasıl yardım edebilir?

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Sisbiyotek,  Ankara Üniversitesi ile dış kurum ve kuruluşların araştırıcılarına, araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere, aşağıdaki bölümlerde yer alan alt-yapı olanaklarını hizmete sunmaktadır.

Araştırıcılar, SİSBİYOTEK olanaklarından akış şeması nda yer alan adımları izleyerek Enstitümüz Laboratuvar sistemine kayıt olduktan sonra yararlanabilecektir:

Hizmet portalı üzerinden yapılan başvuruların değerlendirme süreci.

Değerlendirme sonucunda talep aşağıdaki seçeneklerden biri olarak tanımlanır:

a. Talep sahibi SİSBİYOTEK tarafından verilen analizleri ücreti karşılığında yaptırmak istediğinde yapılan çalışma hizmet alımı (a) olarak tanımlanır.

b. Talep sahibi bir SİSBİYOTEK öğretim üyesi/uzmanını entellektüel ve teknik katkısını almak üzere araştırma projesine dahil ettiğinde yapılan çalışma ortak çalışma (b) olarak tanımlanır. Bu çalışma tipinde çalışma için gerekli sarf ve kimyasalların talep sahibince karşılanması gerekmektedir.

c. Talep sahibi bir SİSBİYOTEK öğretim üyesi/uzmanını entellektüel ve teknik katkısını almak üzere araştırma projesine dahil ettiğinde ve yapılacak olan analizler için gerekli sarf ve kimyasalları karşılamak yerine hizmet alımı yoluna gittiğinde çalışma ortak çalışma + hizmet alımı (c) olarak tanımlanır. Bu usül özellikle ileri analiz taleplerinde analiz sayısı az olduğunda talep sahibine daha uygun koşullar yaratabilmek üzere oluşturulmuştur.

d. Talep sahibi bir SİSBİYOTEK öğretim üyesi/uzmanını entellektüel ve teknik katkısını almak üzere araştırma projesine dahil ettiğinde ve kendisi veya bir öğrencisi çalışma dahilinde kısa (6 aya kadar) veya uzun (6 aydan fazla) dönemli olarak BTEML’de yapılacak çalışmalara bizzat katılmak istediğinde BTEML’de çalışma (d) olarak tanımlanan usul gündeme gelir. Bu çalışma tipinde çalışma için gerekli sarf ve kimyasalların talep sahibince karşılanması gerekmektedir. Bu usülü tercih edecek olan talep sahiplerinin ayrıca SİSBİYOTEK’te Çalışma Formunu (BTEML_H2) doldurmaları istenecektir.

e. Talep sahibi bir SİSBİYOTEK öğretim üyesi/uzmanını entellektüel ve teknik katkısını almak üzere araştırma projesine dahil ettiğinde ve kendisi veya bir öğrencisi çalışma dahilinde kısa (6 aya kadar) veya uzun (6 aydan fazla) dönemli olarak SİSBİYOTEK’de yapılacak çalışmalara bizzat katılmak istediğinde ve yapılacak olan analizler için gerekli sarf ve kimyasalları karşılamak yerine hizmet alımı yoluna gittiğinde çalışma SİSBİYOTEK’te çalışma + hizmet alımı (e) tanımına girer. Bu usül özellikle ileri analiz taleplerinde analiz sayısı az olduğunda talep sahibine daha uygun koşullar yaratabilmek üzere oluşturulmuştur. Bu usülü tercih edecek olan talep sahiplerinin ayrıca SİSBİYOTEK’te Çalışma Formunu (BTEML_H2) doldurmaları istenecektir.

f. Talep sahibi SİSBİYOTEK araştırma altyapısında bulunan ve dış kullanıma açık olan cihazları (Enstitü İnternet Sitesi Hizmetler Başlığından bu cihazların listesine ulaşılabilir) kullanım talebi cihaz kullanımı olarak tanımlanır. Bu çerçevede ileri analiz cihazları (kütle spektrometreleri, HPLC, DNA Dizi Analiz sistemleri vb) dış kullanıcılara açık değildir.

Hizmet ve Araştırma destek akışı

SİSBİYOTEK alt yapısı ülkemizin tüm üniversite, kamu ve özel kurumlarının hizmet, altyapı kullanımı, ortak çalışma taleplerine açıktır bu taleplerin değerlendirme akışı hakkında bilgi edinmek için şemayı inceleyiniz.

Talep sahibi öncelikle SİSBİYOTEK Laboratuvar Yönetim Sistemine kayıt olmalıdır.

Araştırıcılar, SİSBİYOTEK olanaklarından yararlanabilmek için aşağıda yer alan adrese giderek kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Enstitü Laboratuvar Sistemine kayıt olmak için tıklayınız.

http://lims.biotek.ankara.edu.tr

SİSBİYOTEK sizden ne bekliyor?

SİSBİYOTEK’te  yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yayınlarda Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’ne teşekkür edilmesi; danışmanlık alınması ve ortak yayın olması durumunda ise Enstitü’nün ve Enstitü ilgili araştırıcısının adının yayında yer alması beklenmektedir.                      

Hizmetler Fiyat Listesi

Fiyatlarımız 3 ayda 1  güncellenmektedir.

 

Son Güncelleme tarihi: 31.08.2023

 

Hizmetlerimiz ve Fiyat Listesi