• TR
  • EN
Menü

KLONLAMA SERVİSİ

A. cDNA Klonlaması

Merkezimizde cDNA veya amplikon klonlaması yapılabilmektedir. Klonlanacak olan dizilere restriksiyon endonükleaz kesim bölgeleri, başlangıç-bitiş kodonları ve diğer bazı sekanslar eklenebilir. Klonlanacak DNA parçası pGEM-T (Promega) vektörüne klonlanır, 5′ ve 3′ uçlardan sekanslanır. 5 µg plazmid DNAsı ve bakteri stoğu talep sahibine teslim edilir. Talep sahibinin kendisinin sağlayacağı herhangi başka bir vektöre de klonlama yapılmaktadır. Bölgeye özgü mutagenez için birimizle irtibata geçilmelidir.

B. PCR Ürünü Klonlama

Merkezimizde PCR reaksiyonu ürünleri TA klonlama vektörüne klonlanabilmektedir. Tek bir amplikon klonlanabileceği gibi cDNA kütüphaneleri de TA vektörüne klonlanabilirler. Tek amplikon klonlamalarında PCR ürünü pGEM-T EASY (Promega) vektörüne klonlanır, 5′ ve 3′ uçlardan sekanslanır. 5 µg plazmid DNAsı ve bakteri stoğu talep sahibine teslim edilir.

cDNA kütüphanesi klonlaması sonucunda ise transforme edilmiş bakteriler mavi koloni-beyaz koloni taramasına imkan verecek şekilde ve seyreltide çok sayıda petri kabına ekildikten sonra talep sahibine teslim edilir.

-PCR reaksiyonu için kullanılacak enzim ile ilgili olarak merkezimize danışılması gerekmektedir.
-Teslim edilen PCR ürünleri, reaksiyonu takiben mümkün olan en kısa sürede +4oC’da saklanarak merkezimize ulaştırılmalıdır

C. Subklonlama (Aktarım Klonlama)

Merkezimizde bir plazmidin içindeki DNA parçası diğer bir plazmide talep edilen modifikasyonlar yapılarak veya sadece restriksiyon endonükleaz kesimi yapılarak aktarılabilmektedir. Talep sahibi her iki plazmidi (50 µg) buz üstünde merkezimize teslim etmelidir. Subklonlama yapılan 5 µg plazmid DNAsı ve bakteri stoğu kullanıcıya teslim edilir.