• TR
  • EN
Menü

Genotiplendirme analizlerinde size nasıl yardımcı olabiliriz?

Genotiplendirme

Geniş ölçekli genotiplendirme analizleri birimimiz tarafından yapılabilmektedir. Geniş ölçekli bağlantı analizleri, asosiyasyon (ilişkilendirme) ve kopya sayısı çalışmaları daha yoğun bir işlem hacmi ve herbir veri için çok daha düşük bir maliyete Affymetrix CytoScan mikrodizinleri ile tek bir hibridizasyonda genotipleme yapmak mümkündür.

Standardize edilmiş reaksiyon protokolleri gereği birimimize teslim edilecek DNA materyelinin konsantrasyonu en az 50 ng/ul olmalıdır.

Teslim alınacak DNA’ların %2’lik agaroz jeldeki görüntüsü ve 260/280, 260/230 spektrofotometrik absorbans oranları ile spektrofotometreden alınan konsantrasyon okumalarının çıktıları okumaları ile DNA materyeli ile beraber birimimize verilmelidir.

Sisbiyotek’de bulunan Affymetrix Mikroarray Analiz sisteminde aşağıda listesi verilen genotiplendirme analiz türleri yapılmaktadır.

 

CytoScan Optima Bundle

CytoScan 750K Bundle

CytoScan HD Bundle

 

Birimimizde yalnızca hibridizsayon, yıkama, tarama ve boyama basamakları da gerçekleştirilmektedir.

 

Sonuçlar örnek sayısına ve iş yoğunluğuna bağlı olarak tarafınıza e-posta veya posta ile (çıktı veya CD üzerinde) 2-4 hafta içinde iletilecektir.

Fiyat Listesi 

Bu analiz için teslim edilen örneklere ait bilgi ve sonuçlar birimimiz tarafından gizlilik esaslarına uygun olarak değerlendirmeye alınacaktır.