• TR
  • EN
Menü

Gen ifadesi analizlerinde size nasıl yardımcı olabiliriz?

a. Tüm genom ifade analizi taleplerinizde;

Genom ölçeğinde ifade profillendirilmesi birimimiz tarafından yapılabilmektedir. SİSBİYOTEK’te bulunan Affymetrix Mikroarray Analiz sisteminde aşağıda detayları verilen analizler yapılmaktadır.

Tüm genom ifade analizi taleplerinizde;

RNA örneklerinin miktar, bütünlük ve temizlik dereceleri ifade profillemesi çalışmalarından alınacak sonuçların kalite ve güvenilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle RNA örneklerinin değerlendirmelerinde birimimiz yalnız Agilent Bioanalyzer platformundan alınan sonuçlara itibar edecektir.

Bu analiz sonucunda degrade olmadığı görülen yeterli temizlik ve miktardaki RNA örnekleri işleme konulacaktır. Birimimize teslim edilecek RNA örneği 1-2 ug arası miktarda ve A260/A280 oranı 1.9-2.1, A260/A230 oranı ise 2-2.5 arası bir değerde olmalıdır.

Merkezimize kuru buz içinde getirilecek olan RNA örneklerinin Bioanalyzer’daki değerlendirmeleri istendiği takdirde yine birimimizde yapılabilir.

İstenen kalitede RNA örneği elde etmek için kullanılabilecek tekniklere ilişkin detaylı bilgi için birimimize başvurulabilir. Kullanılan RNA izolasyon metodu ne olursa olsun izolasyon aşamalarına örnekteki DNA kontaminasyonunu ortadan kaldırmak üzere DNaz ile muamele edilmeli eğer yoksa ilave edilmelidir.

İnsan HG U133 Plus 2.0 mikrodizinleri transkriptom analizi için,

cRNA sentezinden taramaya, mikrodizin yıkama boyama ve tarama dahil çalışma prosedürü gerçekleştirilmektdir.

İnsan Clariom D Assay mikrodizinleri transkriptom analizi için,

cRNA sentezinden taramaya, mikrodizin yıkama boyama ve tarama dahil çalışma prosedürü gerçekleştirilmektdir.

Birimimizde yalnızca hibridizsayon, yıkama, tarama ve boyama basamakları da gerçekleştirilmektedir.

miRNA mikrodizinleri ifade profillemesi analizi için,

RNA izolasyonundan taramaya, mikrodizin yıkama boyama ve tarama dahil çalışma prosedürü gerçekleştirilmektdir.

Sonuçlar örnek sayısına ve iş yoğunluğuna bağlı olarak tarafınıza e-posta veya posta ile (çıktı veya CD üzerinde) 2-4 hafta içinde iletilecektir.

Fiyat Listesi

Bu analiz için teslim edilen örneklere ait bilgi ve sonuçlar birimimiz tarafından gizlilik esaslarına uygun olarak değerlendirmeye alınacaktır.

b. Tek gen ifade analizi taleplerinizde;

Gen ifadelenme oranlarının niceliksel olarak tayini amacıyla yapılan ve en güvenilir teknoloji olarak kabul gören Real-Time QRT-PCR’da bağıl niceleme (relative quantification) birimimiz tarafından Roche LC480 platformunda gerçekleştirilmektedir.

cDNA sentezi ve Real Time PCR analizleri proje bazlı olarak uzman öğretim üyelerimiz ile görüşülerek talep sahibinin kendisi/öğrencisi tarafından birimimizce verilen eğitim sonrası LC480 platformunda yapılabilmektedir.

Sonuçlar örnek sayısına ve iş yoğunluğuna bağlı olarak tarafınıza e-posta veya posta ile (çıktı veya CD üzerinde) 3-4 hafta içinde iletilecektir.

Fiyat Listesi

Bu analiz için teslim edilen örneklere ait bilgi ve sonuçlar birimimiz tarafından gizlilik esaslarına uygun olarak değerlendirmeye alınacaktır.