• TR
  • EN
Menü

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine;

2018-19 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüzde Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen kriterleri sağlayan öğrencilerin 25.02.2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen linkten başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kriterler;

Madde 6-
a)Öğrenci statüsünde olmayan, sertifika programına devam edenler ile özel
öğrenciler dışında, Üniversitemizde bir programa kayıtlı olmak.
b) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
c) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile SKS Koordinatörlüğü arasında daha önce
yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
d) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip
olmamak.
e) Kısmi Zamanlı Öğrenciliğe başvurduğu ve çalışmaya devam ettiği sürece kayıt
dondurmamış olmak.
f) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
g) Yukarıdaki koşulları taşıyan öğrencilerden deprem, sel gibi doğal afetlerden
zarar gördüğünü, şehit, gazi çocuğu ve engelli olduğunu belgeleyen öğrencilere
öncelik tanınır.

 

https://kampuskartyukleme.ankara.edu.tr/