• TR
 • EN
Menü

Sıkça Sorulan Sorular

Hizmetler

SİSBİYOTEK laboratuvarlarından hizmet almak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

Enstitümüz SİSBİYOTEK laboratuvarları kurulduğu günden beri ülkemizin bütün akademik birimlere, kamuya ait ve özel kurumlara hizmet vermektedir. Hizmet kural ve şartlarımız internet sitemizde Hizmetler bahsi altında yer alan Hizmet İlkelerinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Buradaki açıklamalar sorularınıza cevap vermediği takdirde Laboratuvar Eğitim ve Hizmet Koordinatörümüz Blm. Uzm. Meral Altuner’e telefon veya eposta ile ulaşabilirsiniz.

Tübitak, BAP, AB projesi yazıyorum hizmet alımı için sizden proforma alabilir miyim?

Enstitümüz proje başvuru aşamasında hizmet alımları için proforma fatura verebilmektedir. Bunun için lütfen Hizmet ve Araştırma Destek Portalına kayıt olarak talebinizi ayrıntıları tanımlayın. Sistem üzerinden Laboratuvar Eğitim ve Hizmet Koordinatörümüze ulaşan talebiniz konu uzmanı ilgili birim sorumlusu öğretim üyesine iletilecektir. Talebinizin ayrıntıları dikkate alınarak istediğiniz hizmet alımının kapsamı netleştirecek sonrasında proformanızın hazırlanarak sistem üzerinden size iletilecektir.

SİSBİYOTEK laboratuvarlarından hizmet almak istiyorum. Ayrıca örneklerimin işlemleri sırasında ben de deneyleri izlemek istiyorum. Bu talep uygun görülebilir mi?

Enstitümüz öncelikle bir eğitim kurumudur. Bu nedenle bu tip talepler prensip olarak olumlu değerlendirilmektedir. Ancak SİSBİYOTEK'teki araştırmacı ve lisansüstü öğrenci yoğunluğu nedeniyle bu talepler öncelikle talebin gerçekleştirileceği birimin sorum öğretim üyesi tarafından, hizmet alımı yapılacak birimin yoğunluğu dikkate alınarak talep sahibine uygun gün ve zamanlar Enstitü Müdürlüğü'nce bildirilmektedir.

 

SİSBİYOTEK laboratuvarlarından hiç bilgi ve tecrübem olmayan bir konuda hizmet almak istiyorum. Deneylerin planlanması, analiz ve yorumlanması aşamasında Merkez Laboratuvar’dan destek alma şansım var mı?

Enstitümüz sahip olduğu bilgi birikimini talep sahipleri ile paylaşmaktan mutluluk duymaktadır. Bu soru kapsamında ifade edilen deney tasarım, analiz ve yorumlanması aşamaları Enstitümüzden danışmanlık alınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede talep sahibinin ihtiyaçları öncelikle Laboratuvar Eğitim ve Hizmet Koordinatörünce belirlenecek, gerekli olduğu durumda talep sahibi birim uzmanları ile görüşerek ayrıntıları görüşebilecektir.

Lisansüstü Eğitim

Öğrenci alım koşullarınız nelerdir?

Öğrenci alım koşullarımız her yıl güncellenmek beraber son yılın alım koşulları aşağıdaki gibidir.

ÖN KOŞULLAR

 • Öğrenimlerini Türkiye dışında yapmış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yüksek Öğretim Kurulundan alacakları Denklik Belgesi gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise Yüksek Lisans için TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

YÜKSEK LİSANS

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 • Lisans Mezuniyet Transkripti, mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.00 olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 • ALES,Temel Biyoteknoloji için (Sayısal) en az 70 puan olmalıdır. Sosyo ekonomik gelişme ve biyoteknoloji(Eşit ağırlıklı/Sözel puanı) en az 70 puan olmalıdır.
 • 2 Adet fotoğraf (Yeni çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.(Onaylı)

DOKTORA

 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti, mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 olmalıdır.
 • Diş Hekimliği,Tıp ve Veteriner Fakülteleri mezunları yüksek lisans yapmadan doktora başvurabilirler.Bu adayların diğer belgelerle birlikte lisans mezuniyet not ortalamaları 4’lük sistemde en az 3.0 olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 60 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 • ALES,Temel Biyoteknoloji için (Sayısal) en az 70 puan olmalıdır. Sosyo ekonomik gelişme ve biyoteknoloji için(Eşit ağırlıklı/Sözel puanı) en az 70 puan olmalıdır.
 • 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Onaylı)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

 • Mezuniyet transkripti (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 • Mezuniyet belgesi (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 • Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan Denklik Belgesi.
 • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yıl içerisinde TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans, yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan(“Graduate Record Examination” (GRE)(Genel) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır. (GRE General Quantitative 152)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim,lisans,yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. Doktora için TOEFL 72, IELTS 5; Yüksek Lisans için TOEFL 66, IELTS 4,5.
 • 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş  olmalıdır.)
 • Resmi kimlik belgesi fotokopisi. (Noter onaylı)
 

Enstitünüze özel öğrenci olarak başvurmak istiyorum. Neler yapmam gerekiyor?

Özel öğrenci olarak ders almak için Web sayfamızda yayınlanan almak istediğiniz dersleri seçip verilen IBAN numarasına kredi başına 40 tl yatırıp dekontla birlikte, dilekçeler formlar bölümünde bulunan özel öğrenci ders kayıt formunu Enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir. Enstitümüz bazı derslerinin yoğun bir mevcudu olması nedeniyle bu derslerde kontenjan sınırlaması bulunmaktadır. Bu nedenle almak istediğiniz derslerin kontenjan sınırlamaları ile ilgili olarak Enstitümüz Öğrenci İşleri birimi ile iletişime geçmenizde fayda olacaktır. 

Sınavı kazandım, kayıt yaptırmaya hak kazandım şimdi ne yapmam gerekiyor?

Gerekli bilgiler her dönem başında ilan edilmektedir.

 

Enstitü lisansüstü programına kabul edildim, danışman hocamı nasıl belirleyeceğim?

Enstitümüz lisansüstü öğrenci kadroları her dönemin sonunda Enstitü Yönetimi tarafından Enstitü Genel Kurul hocalarına gönderilen lisansüstü öğrenci talep dilekçeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Her dönem hangi Enstitü Genel Kurulu Öğretim Üyelerinin lisansüstü öğrenci alacağı ve hangi konuda tez çalışması yapılacağı mülakat öncesi Enstitümüz İnternet Sitesinde duyurulmaktadır. Öğrenci adayları ve öğrencilerimiz öğrenci talebinde bulunmuş hocalarımızla danışmanlık konusunda görüşmeleri gerekmektedir.

 

Enstitü lisansüstü programına kabul edildim, Enstitü Merkez Laboratuvarından yararlanabilecek miyim?

Çalışmalarını SİSBİYOTEK'te yürütmekte olan Enstitümüz kadrolu öğretim üyelerimizin danışmanlığını yürüttükleri öğrencilerimiz, tam zamanlı olarak SİSBİYOTEK'te çalışmaktadırlar.

Genel Kurulumuzun diğer öğretim üyeleri ile tez çalışmalarını yürüten öğrencilerimiz ise tez projeleri kapsamında gerektiğinde Enstitü Hizmet ve Araştırma Destek Portalı üzerinden başvurarak  çalışmalarının ilgili kısmını tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak SİSBİYOTEK laboratuvarlarında sürdürmeleri mümkündür.

 

Yüksek Lisans/Doktora için alacağım zorunlu dersler nelerdir?

Kayıt olacağınız programların zorunlu ders listelerine websitemizdeki Lisansüstü Eğitim Programları bağlantısı üzerinden erişebileceğiniz Ankara Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Yüksek lisans derslerimi tamamladım ne zaman seminer ve tez önerisi verebilirim?

Yüksek lisans ders döneminiz bitmeden önce danışmanınız ile belirleyeceğiniz konuda seminerinizi vermiş olmanız gerekmektedir. Enstitümüz Öğrenci İşleri Ofisi her dönem seminer vermek isteyen öğrencileri belirlemek üzere duyuru yapmaktadır.

Ders döneminizin bitmesi ile beraber yüksek lisans tez önerinizi Enstitümüzün websitesinde bulacağınız formata uygun şekilde Enstitümüz Biyoteknoloji Anabilim Dalına sunmanız gerekmektedir.

Doktora derslerimi tamamladım ne zaman seminer sunumu ve doktora yeterlilik sınavına girebilirim?

Doktora ders döneminiz bitmeden önce danışmanınız ile belirleyeceğiniz konuda seminerinizi vermiş olmanız gerekmektedir. Enstitümüz Öğrenci İşleri Ofisi her dönem seminer vermek isteyen öğrencileri belirlemek üzere duyuru yapmaktadır.

Doktora öğrencisi yeterlik sınavını başarı ile verdikten sonra danışman öğretim üyesi bir ay içinde tez konusunu Tez İzleme Komitesi (TİK) üyeleri ile birlikte Enstitümüzün websitesinde bulacağınız formata uygun şekilde Enstitümüz Biyoteknoloji Anabilim Dalına sunması gerekmektedir. Takip eden süreçte yeterlik sınavından sonraki 6 ay içinde öğrenci doktora tez önerisini TİK önünde sunar, sunum tutanağı ve tez önerisini Biyoteknoloji Anabilim Dalına teslim eder. Tez önerisi önce Biyoteknoloji ABD sonrasında da Biyoteknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu'nda görüşülerek karar bağlanır. 

Doktora yeterlilik sınavında başarılı oldum. Şimdi ne yapmam gerekiyor?

Doktora yeterlilikte başarılı olan öğrencinin sınavı takip eden bir ay içinde tez konusunu ve TİK üyelerini belirten dilekçeyi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Sekreterliğine teslim etmesi gerekir. Bu süreçte bir yandan Enstitümüzün disiplinler arası yapısı korurken diğer yandan Enstitümüz çatısı altında gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların biyoteknoloji ile bağlantısını standardize edebilmek ve bu kapsamdaki hafızayı kurumsallaştırabilmek için Biyoteknoloji Anabilim Dalı'na sunulacak tüm Tez İzleme Komitelerinde Anabilim öğretim üyelerinden uygun uzmanlığa sahip en az bir öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir. 

 

TİK raporlarımı ne zaman getireceğim?

Tez önerisini savunmuş olan öğrencinin TİK rapor ve tutanaklarını yılda 2 defa olmak üzere Biyoteknoloji Anabilim Dalı Sekreterliğine iletmesi gerekir. TİK raporlarının son verilme tarihleri 1.rapor dönemi için 31 Haziran, 2. Rapor dönemi için ise 31 Aralıktır.

Tez çalışmalarımı tamamladım, tez savunmaya girmem için gereken evraklar nelerdir?

Savunmaya girecek olan öğrenci:

 • Danışmanına tezinin, Kuramsal Temeller, Metot, Bulgular ve Tartışma bölümlerini ayrı ayrı olarak turnitin taraması için gönderir. Danışman öğretim üyesi tezin intihal taramasını her bir bölüm için yapıp, Turnitin’den alınan 4 raporu öğrencisine iletir. Benzerlik oranı her bir bölüm için toplamda %25’i geçemeyeceği gibi, alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar Enstitü websitesinde yayın etiği bahsinde ayrıntıları ile açıklanmaktadır.
 • Turnitin denetiminden geçen tez öğrenci tarafından eposta ile tezi Enstitünün tez yazım kurallarına uygunluğunun kontrolü için ABD öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Arzu ATALAY’a ve öğrenci işleri birimine (erzincan@ankara.edu.tr) gönderir. 
 • Bu aşamada öğrenci tez taslağını, yazım kurallarına uygun olduğunu belirten eposta çıktısı, 4 adet turnitin tarama raporu ve tez oluşturma jürisi dilekçesi ile birlikte Biyoteknoloji ABD Sekreterliği'ne teslim eder.
 • ABD önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan jüriye savunmadan 15 gün önce tez taslağı teslim edilir.
 • Öğrencinin jüri belirleme tarihinden itibaren yönetmelik gereği 1 ay içerisinde savunmaya girmesi gerekir.
 • Öğrenci savunmaya girmeden 1 hafta önce tez savunma konu ve tarihinin duyurusunun ilan edilmesi gerekir.
 • Savunmaya girerken Tez değerlendirme sınav tutanağı ve katılım listesi formlarının hazırlanması ve tamamlanmış tutanak ve listenin savunma sonrasında Biyoteknoloji ABD Sekreterliği'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Tez savunmada başarılı bulundum şimdi ne yapacağım?

 1. Savunmada başarılı bulunan öğrenci, Jüri üyeleri tarafından verilen gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, ciltlenmiş tezinin onay sayfasını Tez bitirme jüri üyelerine imzalatır.
 2. Jüri üyelerinin imzalarını taşıyan tez önce Biyoteknoloji ABD'na sonrasında ise Enstitü Müdürü'nün onayına sunulur.
 3. YÖK’ün web sayfasından üye olup tez veri giriş formunu doldurarak çıktısını alır.
 4. Aşağıdaki belgelerin Enstitü’ye en kısa sürede teslimi öğrencinin mezuniyet işlemleri için gereklidir:
 

Mezun oldum ilişiğimi nasıl keseceğim?

Mezun olan öğrenci, Öğrenci İşleri Daire başkanlığına gidip öğrenci kimlik kartını teslim edip ilişiğini kesecektir.