• TR
  • EN
Menü

STRATEJİLER

S1.  Enstitümüzde yürütülen araştırma faaliyetleri kapsamında sağlık, tarımsal biyoteknoloji, gıda ve mikrobiyoloji alanlarında yürütülen araştırma projelerinin teknolojik hazırlık seviyelerini belirlemek, bu projeleri bir üst seviyeye çıkararak sanayi ile işbirliğini de hedefleyen yeni ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak (P1)

S2.  Dış paydaş projelerine danışmanlık ve alt-yapı desteği sağlanması ile akademi ve sanayi işbirliklerini arttırmak (P2,P3)

S3.  Enstitümüzün lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ve düzenleyeceği staj, kurs ve çalıştaylar ile uluslararası düzeyde rekabet ve işbirliği gücüne entegre olabilecek seviyede yeni genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamak.