• TR
  • EN
Menü

Süreç ve Risk Analizleri

1. Kalite Yönetim Sistemi

Anket formları (KYS.AN.01)

Döküman Yönetimi İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (KYS.DY.İA.02-F2)

Kayıtların Yönetimi İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (KYS.KY.İA.03-F2)

Paydaş Şikayeti İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (KYS.PŞ.İA.04-F2)

Paydaş Memnuniyeti İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (KYS.PM.İA.05-F2)

İç Tetkik İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (KYS.İT.İA.06-F2)

Düzenleyici Faaliyet İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (KYS.DF.İA.07-F2)

Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (KYS.YGG.İA.08-F2)

Uygunluk Değerlendirme İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (KYS.UD.İA.09-F2)

 

2. Mali İşler Şefliği Süreçleri

Satınalma İşlemleri Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.SA.01)

Bakım-Onarım Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.BO.02)

Enstitü Bütçesinin Hazırlanması Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.EBH.03)

Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.FR.04)

Avans ve Mahsup İşlemleri Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.AVM.05)

Maaş Ödeme Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.MÖ.06)

Enstitü Ek Ders Ödeme Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.EÖ.07)

Kesenek Bildirimi Süreç Şeması İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (İMİ.KB.08)

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Süreç Şeması (İMİ.Tİ.09)

Mali İşler Akış Şemaları

 

3. Eğitim Öğretim Süreçleri

Yüksek Lisans Eğitimi İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EÖ.YL.RA.01-F3)

Doktora Eğitimi İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EÖ.DR.SK.02-F1)

Eğitim Öğretim Süreci İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EÖ.EÖS.RA.03.F3)

 

4. Personel İşleri

Personel İşleri İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (Pİ.PİS.İA.01-F2)

Yazı İşleri İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (Pİ.YZİ.İA.02-F2)

 

5. Teknik Hizmetler

Teknik Hizmetler İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (TH.THS.RA.05-F3)

 

6. Destek Hizmetler

Destek Hizmetler İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (DH.DHS.RA.01-F3)

 

7. Biyogüvenlik Eğitimi

Biyogüvenlik Eğitimi İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analizi Formu (BYG.BES.İA.01-F2)

Biyogüvenlik Kontrol İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (BYG.BKS.İA.02-F2)

Atık Bertaraf İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (BYG.AS.İA.03-F2)

 

8. Proje Kayıt ve Takip

Proje Kaydı ve Takibi İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (PRJ.PKT.İA.01.F2)

 

9. Hizmet ve Eğitim

Hizmet Talebi ve Alımı Süreci İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EH.HS.01-F2)

Staj Süreci İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EH.SS.İA.02-F2)

Kurs Süreci İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EH.KS.İA.03-F2)

Hizmet İçi Eğitim İş Akış Şeması, Süreç Kartı ve Risk Analiz Formu (EH.HE.İA.04-F2)

 

Diğer Formlar

Düzeltici Faaliyet Formu

Toplantı Tutanağı