• TR
  • EN
Menü

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Biyoteknolji Enstitüsü toplumsal katkı politikası; tüm iç paydaşlarını sürece dahil ederek mevcut kaynakları en üst seviyede kullanarak, etik değerlere saygı ile toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürmeyi benimser.

Bu kapsamda;

P1.  Biyoteknolojide öncelikli alanlarda;

-Sağlık biyoteknolojisinde; biyoteknolojik ve biyobenzer ilaçlar, kişiselleştirilmiş tıp, tanı, teşhis ve izleme teknolojileri, yerli aşı ve immünolojik ürünler,

-Tarımsal biyoteknolojide; moleküler tarım,

-Gıda biyoteknolojisinde; gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik biyoteknolojik uygulamalar,

-Mikrobiyal biyoteknoloji alanında,

üniversite-sanayi ortak projeleri ile Ar-Ge çalışmaları yaparak toplum yararına ürün elde etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

P2.  Her biri kendi alanında yüksek donanıma sahip öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile dış paydaş projelerine destek sağlamak

P3.  Biyoteknoloji Enstitüsü alt yapısının iç ve dış paydaşların kullanımına sunulması ile daha fazla araştırmacı kitlesinin toplum yararına çalışmalar yapmasını sağlamak,

P4.   Biyoteknoloji Enstitüsünün sağlık, tarımsal biyoteknoloji, gıda ve mikrobiyoloji alanında endüstriyel hedefler doğrultusunda kapsamlı faaliyetleri ile ilk ve orta öğretimden itibaren tüm eğitim sisteminde farkındalık yaratmak,

P5.  Lisansüstü eğitim ile ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan biyoteknoloji uzmanları yetiştirmek,

P6.  Biyoteknoloji Enstitüsü ayrıca düzenlemekte olduğu kurslar, yaz stajları, çalıştay ve seminer gibi programları ile bilgi yayma faaliyetlerini sürdürme politikasını izler.